Zoeken

Lokale politie en caféuitbaters overleggen tweede keer

Dendermonde – Er was gisteren opnieuw overleg tussen de lokale politie, het stadsbestuur en de caféuitbaters van de stationsbuurt over de leefbaarheid van de buurt. In juni leverde een eerste samenkomst een charter op waarin de drie betrokken partijen zich engageerden samen te zoeken naar mogelijkheden om de buurt op een positieve manier te doen heropleven en de overlast te beperken. “De laatste maanden is er echter een negatieve evolutie vast te stellen. De overlast doet zich frequent voor en elk weekend vangt de lokale politie gelijkaardige signalen op van overlast die zich hoofdzakelijk op het plein zelf afspeelt”, aldus Katleen Bombeke van de lokale politie.

De lokale politie van Dendermonde doet nochtans inspanningen om vormen van overlast in te dijken. Katleen Bombeke: “Toch blijft de overlast de kop opsteken en dringen nieuwe maatregelen zich op. In samenspraak met de korpsleiding werd beslist om een actie leefbaarheid stationsbuurt op te starten om zicht te krijgen op de probleemhaard en mogelijke oorzaken. De actie startte midden januari en loopt ook nog in februari. Eind februari vindt een tussentijdse evaluatie plaats.”

In de loop van de voorbije weekends controleerden de politiediensten 269 personen en 36 voertuigen. In 18 procent van de gevallen bleek de controle positief en werd een proces-verbaal opgesteld. Dit gebeurde onder meer voor voor weerspannigheid, het niet bij zich hebben van identiteitskaart, boorddocumenten of geldige autoverzekering, het gebruik van alcohol/drugs in verkeer, inbreuken op het politiereglement enzovoort. De helft van de gecontroleerde personen was afkomstig uit Dendermonde, de andere helft uit een naburige gemeente.

De caféuitbaters van de stationsbuurt toonden zich op de overlegbijeenkomst van gisteren positief tegenover de initiatieve die al werden genomen en de manier waarop de actie wordt uitgevoerd.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie