Zoeken

“We hopen de sanering van woningen te bespoedigen”

Dendermonde – Om de strijd tegen ‘stadskankers’ op te voeren, verlaagde de overheid het btw-tarief naar 6% voor het heropbouwen van privé-woningen in stedelijke gebieden. Er bestond al een verlaagd tarief voor renovatie.

Bart Van Malderen , schepen van Huisvesting (sp.a) : “Dendermonde is één van de steden waar deze maatregel geldt. Dit betekent dat mensen, die een woning slopen en weer opbouwen, niet langer 21% maar slechts 6% btw betalen. Op deze manier hopen wij de sanering van de woningen op ons grondgebied te bespoedigen. Dendermonde staat immers bekend als een stad met veel woningen van slechte kwaliteit. De belastingsverlaging zal ook de droom van een eigen huis voor meer mensen dichter bij brengen. De maatregel is bovendien van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007. Het is wel belangrijk aan te stippen dat het moet gaan over een privé-woning die moet gerealiseerd worden met een geregistreerde aannemer. Uiteraard moet men over een sloop- en bouwvergunning beschikken.”

“Op het ogenblik van het goedkeuren van de programmawet bleef onduidelijkheid bestaan over de definitie van “stadskanker” en de procedure. De stad nam daarop contact op met de btw-administratie om duidelijkheid te scheppen”, aldus Bart Van Malderen. “Vandaag is duidelijk dat de maatregel van toepassing is op het volledige grondgebied van de stad Dendermonde.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie