Zoeken

Aanpassingen Mechelse Steenweg

Dendermonde – Op de Mechelse Steenweg, meer bepaald het stuk tussen de Mechelse Poort en de Dijkstraat, zal de toegelaten snelheid dalen tot 50 kilometer per uur. Dat besliste de gemeenteraad op 19 september.

Bovendien zal het zebrapad ter hoogte van supermarkt GB verdwijnen. De oversteekplaats, volgens schepen van mobiliteit Bart Van Malderen “het onveiligste stuk van ons grondgebied”, geeft een vals gevoel van veiligheid. In afwachting van de totale herinrichting van de Mechelse Steenweg heeft de gemeenteraad dan ook liever géén zebrapad dan een onveilig zebrapad.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

2 reacties

  1. De snelheidsdaling is eveneens tijdelijk tot aan de herinrichting van de Mechelsesteenweg.

    Er staan nogal wat werken op het programma eh zeg, want naast de heraanleg van de Mechelsesteenweg zijn er ook nog eens werken gepland voor het kruispunt N41 – Vlassenhout (Vlassenbroekbrug – Hoogveld), er waren nog maar enkele jaren aanpassingswerken, nu gaan ze de lichten weer anders instellen en gaan ze extra rijstroken voor af te slaan toevoegen. Dit kadert in de doortrekking van de N41 waar dat kruispunt nog belenagrijk bij wordt. Is dus nog niet voor meteen…

  2. Onder voorwendsel dat de Mechelsesteenweg de gevaarlijkste plek in Dendermonde zou zijn, (bewijsvoering zeer zwak) wordt hier een snelheidsbeperking ingevoerd tot max 50 km/u. Het is niet om mensen te beboeten zegt de verantwoordelijke Schepen, ja dan moeten daar meteen ook geen controles op snelheid meer uitgevoerd worden!
    Mensen toch, op dergelijke weg met twee rijvakken op en af, waarom anders die 50 km? Natuurlijk kon de inrichting van het geheel, dus de plaatsing van de handelszaken, op een betere manier uitgevoerd zijn geweest in het verleden, maar zoals meestal werd hier niet verder vooruit gezien dan de neus lang is van sommigen.
    Om het geheel af te ronden wordt dan ook beslist om de oversteekplaats voor voetgangers maar af te schaffen, dat is natuurlijk “beter” dan deze meer te beveiligen en te laten opvallen door bv. oranje knipperlichten te plaatsen. Werd hierbij al eens nagedacht waar de dichtsbijzijnde oversteekplaats zich gaat bevinden, want inderdaad in tegenstelling met andere plaatsen, waar de voetpaden meters breed zijn zonder dat deze intensief worden gebruikt, zoals de fietspaden ook trouwens, wordt hier wel meer dan een voetganger opgemerkt die gebruik maken van de oversteekplaats.

Geef een reactie