Search

Vlaamse overheid stelt Sigmaplan voor

infomarktVlassenbroeksepolderDendermonde/Baasrode – Nu woensdag, 19 december, kan iedereen -burgers, landbouwers en lokale verenigingen- zich informeren over het geactualiseerde Sigmaplan. Bijzondere aandacht gaat naar het concrete project in de Vlassenbroekse polder.

Sinds 1953 weten we in Dendermonde, en vooral in Vlassenbroek, heel goed hoe de Schelde kan tekeer gaan. Om het risico van grootschalige overstromingen te beperken, is in 1977 het Sigmaplan opgesteld. Het plan moest ervoor zorgen dat het hele Zeescheldebekken beschermd is tegen stormvloeden. Zo’n twee jaar geleden, in juli 2005, besliste de Vlaamse regering om het plan te actualiseren. De dijken moeten steviger, en in de Vlassenbroekse polder komt een gecontroleerd overstromingsgebied.

Het principe is dat van “ruimte geven aan de rivier”. Met andere woorden: omdat de natuur zich niet zomaar laat inperken, moeten we ruimte voorzien waar ze gecontroleerd haar gang kan gaan. De meander rond Vlassenbroek is een van de meest strategische plekken van het Zeescheldebekken om extreme hoogwaters op een gecontroleerde manier op te vangen.

Volgens het plan zal bij hoogtij, via een nieuwe sluisconstructie, een beperkte hoeveelheid water in het gebied stromen. Bij laagtij verdwijnt dat terug de Schelde in. Hierdoor ontstaat een systeem van slikken en schorren. Het zuidelijk gedeelte van de Vlassenbroekse polder komt niet onder invloed van het getij. Wel zal door het plan de grondwaterstand verhogen. Daardoor ontstaat een moerasbos afgewisseld met open plekken en open water.

Alle bestaande woningen in de omgeving van Vlassenbroek en langs de nieuwe dijk komen niet in gevaar. Eventuele visputten die zouden verdwijnen door de aanleg van het overstromingsgebied worden zo gecompenseerd door nieuwe visplaatsen rondom het overstromingsgebied. Bovendien is het de bedoeling om bestaande fiets- en wandelpaden zoveel mogelijk te behouden en aan te vullen. Ook met de landbouw in en rond Vlassenbroek wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.

Nu woensdag staan medewerkers van de Vlaamse overheid klaar om te antwoorden op alle vragen over het plan. Je vindt ze tussen 16 en 20 uur in het administratief centrum (Franz Courtensstraat 11). Je kan ook terecht op www.sigmaplan.be.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie