Zoeken

Ros Beiaardcomité wordt een vzw

rosbeiaardlogo.jpg

Dendermonde – Er is exact negen maanden na de bekendmaking van de datum van de Ros Beiaardommegang weer nieuws van het Ros Beiaardcomité. Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, keurde namelijk de oprichting van de vzw Ros Beiaardcomité goed. De gemeenteraad gaf eerder al zijn akkoord.

“Deze goedkeuring door de toezichthoudende overheid betekent dat nu effectief kan begonnen worden met de opstart van de nieuwe vzw, die belast wordt met de organisatie van de Ros Beiaardommegang en de Reuzenommegang ‘Katuit’ in Dendermonde”, aldus burgemeester Piet Buyse in een persmededeling.

In dezelfde mededeling legt Buyse uit waarom gekozen werd voor een vzw-structuur. Het comité krijgt daardoor alvast een betere rechtspositie. “Als feitelijke vereniging kon ieder individueel lid afzonderlijk aansprakelijk gesteld worden”, aldus de burgemeester.

Piet Buyse: “De vzw vormt een bevestiging van een decennialange traditie in Dendermonde. Ook vroegere Ros Beiaardommegangen werden ingericht door een Ros Beiaardcomité. Dit comité kreeg telkens mensen en middelen ter beschikking van de stad, maar functioneerde als feitelijke vereniging vrij autonoom. Het was de unanieme wens van de gemeenteraad om deze autonome en ‘politiek neutrale’ werking in stand te houden. Het is immers een ongeschreven traditie in Dendermonde dat het Ros Beiaard, de Gildenreuzen en meer in het algemeen de algehele Dendermondse folklore buiten het politieke spel van meerderheid en oppositie gehouden worden.”

De vzw Ros Beiaardcomité wordt voorgezeten door burgemeester Piet Buyse. Hij vertegenwoordigt meteen ook het stadsbestuur. Daarnaast telt de kersverse vzw 16 andere leden: 7 personen die politieke, ambtelijke of ervaring hebben met de organisatie van vroegere Ros Beiaardommegangen of Reuzenommegangen. Zij worden voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen en de verschillende politieke fracties in de gemeenteraad. Er worden ook 7 personen gecoöpteerd omwille van hun expertise op cultureel, toeristisch, sociaal-economisch of ander maatschappelijk vlak. Het diensthoofd toerisme Patrick Segers en de intendant Franki Hervent maken eveneens deel uit van de vzw Ros Beiaardcomité.

Er is verder een beperkt dagelijks bestuur dat de organisatie aanstuurt en coördineert en regelmatig terugkoppelt naar de raad van bestuur.

Zodra alle namen van de stichtende leden en de bestuurders gekend zijn, kunnen de laatste formaliteiten vervuld worden om de vzw effectief op te starten. Dit houdt onder meer in het neerleggen van de statuten en akten bij de Rechtbank van Koophandel en de publicatie van deze stukken in het Belgisch Staatsblad. Men verwacht dat de vzw operationeel zal zijn kort na de gemeenteraad van juni 2008.

De Reuzenommegang ‘Katuit’ van 28 augustus 2008 zal de eerste grote realisatie worden van de vzw Ros Beiaardcomité.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Eén reactie

  1. Ik zou graag in contact komen met een figurant uit “Het Beleg van Lodewijk XIV” tijdens Katuit 2008 i.v.m. een muziekstuk (een marslied) dat tijdens de ommegang werd gespeeld. Volgens één van de spelers heet dit stuk “Baltimore”, maar ik vind niets op het net.

    U kunt mij bereiken op het nummer 0487/55.27.25

Geef een reactie