Zoek

Sneeuw ruimen verplicht

Dendermonde – Het stadsbestuur herinnert er via een persmededeling aan dat elke inwoner verplicht is om de stoep voor zijn woning ijs- en sneeuwvrij te houden. De bewoner van het huis of van de benedenverdieping (of de eigenaar als er zo geen is) riskeert volgens het Dendermondse politiereglement een boete van 120 euro als hij niet aan deze verplichtingen voldoet.

Letterlijk staat er in het politiereglement:

Art. 1.3.4.2.
Bij gladheid of sneeuwval is de hoofdbewoner, hoofdgebruiker, de bewoner van de benedenverdieping en, bij ontstentenis van deze, de eigenaar van ieder gebouw of stuk grond verplicht :
a) sneeuw of ijs weg te ruimen van de voetpaden en stoepen die grenzen aan zijn gebouw of het perceel grond dat hij bewoont, gebruikt of waarvan hij eigenaar is, alsook dezelfde gedeelten te bestrooien met strooizout, zand, zaagsel of fijne as
b) te zorgen dat de sneeuw of het ijs, bij het wegruimen, wordt gebracht op de uiterste rand van het voetpad of de stoep, derwijze dat er voor de voetgangers voldoende ruimte overblijft en er tevens voldoende openingen aanwezig zijn voor het afvloeien van het dooiwater. Tevens dienen de brandkranen en riooldeksels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad of stoep zal de sneeuw of ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de boordsteen van het voetpad of de stoep maar op die wijze dat de greppels en riooldeksels vrij blijven.

Inbreuken op deze bepaling worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 120 EUR.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

4 reacties

  1. @Rob van Roosmalen: Het voetpad voor mijn deur is van mij hoor. En dit is zo op de meeste plaatsen. Die regel is er ook gekomen in de optiek dat dat voetpad er ook ligt voor de bewoner van het huis dat er aan paalt, en dan is het maar normaal dat die persoon er iets voor doet.

  2. @ onbekende stoepeigenaar als het je eigen stoep is moet je hem zelf schoon
    houden geen discussie hier, zelf ben ik ook niet te beroerd om hem voor een ander
    sneeuwvrij te maken , ik heb alleen moeite met de verplichting al helemaal als het
    gaat om gemeente-eigendom , als dit het geval is worden de burgers daarvoor
    vergoed ?

Geef een reactie