Zoeken

Geen Katuit dit jaar?

Dendermonde – We ontvingen net een bericht van het stadsbestuur in verband met de reuzenommegang eind augustus. De aanleiding is dit artikel in De Standaard.

“De geplande bouw van de nieuwe Vlasmarktbrug zorgt voor commotie in Dendermonde. Volgens de intendant van het Ros Beiaardcomité kan Katuit in augustus van dit jaar niet uitgaan wanneer er geen Vlasmarktbrug is. Het college van burgemeester en schepenen spreekt dit tegen.

Burgemeester Piet Buyse is nog steeds ziek en kan dus niet reageren. Waarnemend burgemeester Leen Dierick legt uit dat het schepencollege van 16 maart reeds naging wat de consequenties van de nieuwe Vlasmarktbrug zouden zijn voor Katuit 2009.

“De stad heeft op 17 maart een brief gericht aan de nv Waterwegen en Zeekanaal om te informeren of een uitstel van de werken mogelijk was. Uit hun antwoord blijkt duidelijk dat de nv hiertoe niet bereid en dat dit zelfs aanleiding zou kunnen geven tot een enorme schadevergoeding van minstens 400.000 euro. Op verzoek van het schepencollege is ook onderzocht of de voorziene noodbrug kan uitgebreid worden zodat de wagens van Katuit erover kunnen. Dit blijkt evenwel financieel onverantwoord”.

De bouwheer voor de Vlasmarktbrug is de nv Waterwegen en Zeekanaal, die ressorteert onder het Vlaams Gewest. De vergelijking met de werken op de Grote Markt (destijds uitgesteld tot 2003), waar de stad zélf bouwheer was en dus zélf de timing kon bepalen, gaat dus niet op. Leen Dierick: “De timing van de nieuwe Vlasmarktbrug is precies zó voorzien dat alles zeker zal klaar zijn tegen de Ros Beiaardommegang van 2010, en dat is toch het allerbelangrijkste voor onze stad!”

Het schepencollege heeft tijdens zijn vergadering van 23 maart beslist om aan het Ros Beiaardcomité te vragen de organisatie van Katuit 2009 aan te passen aan de nieuwe situatie. Het schepencollege heeft vijf alternatieve parcours aangeboden die verder kunnen bestudeerd worden door het Ros Beiaardcomité. “Het is geen kwestie van ‘of Katuit of een brug’. Voor ons is het ‘en-en’. Het schepencollege rekent op de deskundigheid van het Ros Beiaardcomité om dit op een constructieve manier uit te werken”, aldus waarnemend burgemeester Leen Dierick.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Eén reactie

Geef een reactie