Zoeken

Grembergse boeren te boek

Grembergen – De Werkgroep Geschiedenis van Grembergen heeft na de thematentoonstellingen van 2007 en 2008 nu het boek ‘Landbouw, landbouwfamilies en landelijk leven in Grembergen’ klaar. Het werk van maar liefst 380 bladzijden is de bekroning van jaren opzoeken en verzamelen. “Meer nog dan een samenvatting te maken van de over de geschiedenis van de landbouw reeds gepubliceerde werken, willen wij met ons werk over de Grembergse landbouw enkele toetsstenen aanwijzen”, aldus de werkgroep. Het boek bevat dus vooral voorbeelden uit het Grembergse landbouwleven, en is dus verre van een droge opsomming van cijfergegevens.

De werkgroep geschiedenis, die al sinds 1996 bestaat, werkte op een intuïtieve manier en liet de landbouwers zelf aan het woord. In het boek staan veel foto’s van en informatie over boerderijen in Grembergen. De werkgroep, onder voorzitterschap van Marc Dilewyns, deed daarvoor beroep op vele Grembergenaren die materiaal ter beschikking stelden of de vragenlijst invulden. Daarnaast gaat ook veel aandacht naar de families die in deze bedrijven woonden en werkten. “We wilden ook weten -en vooral weergeven voor de generaties Grembergenaren na ons- hoe het eraan toe ging op zo’n boerderij.”

Wie het boek wil bestellen, kan dat bij een van de leden, of in het Dexia-kantoor in Grembergen (Dr. Haekstraat 56). Het boek kost 38 euro.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie