Extra tijd voor VPK: energie opwekken in plaats van storten

Oudegem – VPK -het ‘papierfabriek’ in Oudegem- is volop aan het werk om niet-recycleerbaar papier om te zetten in energie. Het bedrijf blijft ondertussen genieten van verlaagde heffingen op het storten van die ‘overschotten’. Dat is het gevolg van de goedkeuring van een amendement net voor de kerstvakantie. VPK bespaart door dat amendement anderhalf miljoen euro.

Bij de recyclage van papier is er steeds een deel dat niet kan hergebruikt worden, de zogenaamde ‘recyclageresidu’s’. Momenteel stort het VPK die residu’s, maar het bedrijf werkt aan een oplossing om ze te gebruiken om energie op te wekken. Dat zal gebeuren in warmtekrachtkoppelingsinstallaties op de site zelf. VPK rekent op nog zes maanden tot één jaar om dit proces af te ronden.

Tot vorig jaar was er een verlaagd belastingtarief van toepassing voor het storten van die niet-recycleerbare resten. “In het programmadecreet bij de Vlaamse begroting voor 2010 stond echter geen verlenging van het gereduceerd heffingstarief voor het storten van recyclageresidu’s afkomstig van de papierrecyclage”, zo legt Bart Van Malderen, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor sp.a en schepen in Dendermonde, de situatie in een mededeling uit. “De financiële gevolgen zijn groot: 1,5 miljoen euro extra heffingen in 2010 en dit zonder enig sturend effect vermits de installaties reeds gepland of in aanbouw zijn.”

Om VPK de nodige tijd te geven en te vermijden dat het bedrijf de extra anderhalf miljoen euro moet ophoesten, diende Van Malderen samen met vier collega’s-parlementsleden van de meerderheid een amendement in. Dat verlengt het gereduceerd heffingstarief voor het storten van residu’s afkomstig van papierrecyclagebedrijven met één jaar. Het amendement is door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurd op 17 december. Ook het papierbedrijf Stora Enso profiteert van de maatregel.

“Uiteraard hopen wij dat deze inspanning zich zelf vertalen in meer zekerheid voor de werkgelegenheid in onze regio”, besluit Van Malderen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement

Geef een reactie