“Verstoor het fragiele evenwicht tussen industrie en natuur niet”

actievoerders2.jpg
Oudegem – De bewoners van Hof ten Bos in Oudegem voerden gisterenavond actie tegen de uitbreidingsplannen van VPK. “Het actiecomité is niet tegen het VPK. Wij zijn niet tegen werkgelegenheid en hopen dat iedereen die vandaag bij het VPK werkt dit nog lang mag doen. Wij stellen ons wel vragen bij deze uitbreiding”, aldus de actievoerders.

actievoerders1.jpg

De buurtbewoners vernamen pas eind maart in de media over de plannen om “grote stukken groen via een ruimtelijk uitvoeringsplan” in te kleuren “als industriegebried”.

“Aangedaan, maar vastberaden verzamelden we onze krachten in een actiecomité om dit niet zomaar in stilte te laten gebeuren”, klinkt het bij het actiecomité. “Wij stellen ons wel vragen bij deze uitbreiding. In het jaarverslag van het VPK lezen we dat de vraag naar papier gedaald is en de prijs van het oud papier gestegen, zodat de marges heel dun zijn. Het milieu-effectenrapport spreekt van de installatie van een waterzuiveringsinstallatie, verbrandingsoven en magazijnen. Het aantal banen dat daarmee gewonnen wordt, is klein tegenover de nadelen: natuur die verloren gaat, overstromingsgebied dat verdwijnt, meer lawaai, geurhinder en extra verkeer. In de media leerden wij ook dankzij voorbeelden als Carrefour en Opel dat werkgelegenheid bij multinationals vaak niets te maken heeft met uitbreiding, infrastructuur of productiviteit, maar veel meer met financiële redenen.”

Doortrekking N41

Er is volgens het actiecomité ook een directe link met de plannen om de N41 door te trekken. “Bovendien benadrukt het milieu-effectenrapport dat die gronden goed bereikbaar moeten zijn. Hier duikt de N41 op in de plannen, de aansluitingsweg van Sint-Niklaas naar Aalst, die al jaren gepland is”, zeggen de actievoerders. “Gronden die grenzen aan een van de tracés voor deze N41 maken de meeste kans. Het gaat dus over meer dan alleen natuur aan het Hof ten Bos. Langs de bestaande stukken van de N41 ligt inderdaad veel industriegebied. Mobiliteit brengt blijkkaar industrie met zich mee. Misschien is dit wel een goede reden om die N41 niet te zien zitten?”

Het actiecomité merkt verder op dat “deze uitbreidingsplannen ook dwars staan op de plannen van het stadsbestuur, op twee punten. Het eerste punt is het RUP Hullenberg, vorige week goedgekeurd door het stadsbestuur. Met de hulp van de Vlaamse overheid wil men zo het mobiliteitsprobleem aan het VPK oplossen. Enkele huizen worden onteigend, € 4,5 miljoen wordt geïnvesteerd en er komt een weg rond het VPK. Als het VPK groter wordt, ligt die weg er natuurlijk niet meer rond en heb je een bijkomende dure investering nodig voor een aansluiting op de N41. Hierbij doet Vlaanderen zeker niet mee.”

“Het tweede punt is dat het stadsbestuur enkele jaren terug tegenover Vlaanderen heeft geweigerd extra industriegebied in te kleuren. De industrie doet dat dan maar voor hen”.

“Geef de plannen van het stadsbestuur een kans”

De initiatiefnemers van de actie gisteren hebben twee vragen. “Wij willen de aandacht vestigen op de andere kant van de tewerkstellingsmedaille in deze
uitbreidingsplannen. Wij vragen dat het huidige fragiele evenwicht tussen industrie en natuur in Oudegem niet verder wordt verstoord en dat de plannen van het stadsbestuur om de leefbaarheid te vergroten een eerlijke kans krijgen. Wij vragen dat de natuur die ons rest in Oudegem gespaard blijft.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord