Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

Dendermonde heft belasting op leegstand

Dendermonde – De gemeenteraad keurde deze week, op woensdag 7 juli, een nieuw belastingsreglement op leegstand goed. Vanaf aanslagjaar 2010 tot en met aanslagjaar 2013 zal jaarlijks een gemeentebelasting geheven worden op woningen en gebouwen die minstens 12 opeenvolgende maanden ofwel leegstaan, ofwel onbewoonbaar of ongeschikt, ofwel verwaarloosd of bouwvallig zijn. Woningen in een van die gevallen worden opgenomen in een inventaris.

De gemeenteraad legde de belasting vast op 1100 euro voor het eerste jaar voor een volledig gebouw of woonhuis. Voor individuelekamers of studentenkamers gaat het om 100 euro, voor alle anderewoongelegenheden 400 euro.

Het nieuwe reglement komt er in de plaats van het oude reglement van 2007. Dat het oude reglement vervangen wordt, is het gevolg van het Vlaamse grond- en pandendecreet van 2009.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie