Ooievaars welkom in Appels

Ooievaarsnest in AppelsAppels – Vandaag, dinsdag 31 augustus, is in Appels een nestpaal voor ooievaars geïnstalleerd. Het platform komt er dankzij een samenwerking tussen de stad Dendermonde, Eandis, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Appelse landbouwer Patrick Van Hoorde. Het Dendermondse landschap is zeer geschikt voor ooievaars omdat ze in de vochtige graslanden hun voedsel vinden: grote insecten, muizen, mollen en andere kleine dieren.

Ook op de Koeboshoeve in Appels zag landbouwer Patrick Van Hoorde veel ooievaars muizen vangen op zijn veld. Hij vroeg het Regionaal Landschap Schelde-Durme een nestpaal voor ‘zijn’ ooievaars te plaatsen op zijn erf. Met de medewerking van Eandis werd vandaag een kunstnest op een houten elektriciteitspaal geplaatst.

Momenteel broeden er in de streek maar twee ooievaarskoppels: een aan het Donkmeer (sinds 2005) en een in Daknam. In kunstmatig opgestarte broedplaatsen, zoals het Zwin en Planckendael, zijn er meer broedende ooievaars. Nu is het afwachten of er volgend voorjaar ook in Appels een ooievaar komt broeden. Ze zijn in elk geval welkom.

Sympathieke ooievaar

Het bieden van broedgelegenheid voor ooievaars is slechts één van de vele projecten van het Regionaal Landschap Schelde-Durme om dieren, planten en het landschappelijke karakter in zijn werkingsgebied te behouden. Als sympathieke en makkelijk herkenbare vogel is de ooievaar een echte ambassadeur voor het natuurbehoud. Met deze actie wil het Regionaal Landschap bij de inwoners van de regio een warme oproep doen om zich in te zetten voor de natuur en het landschap.

Ook Eandis trekt, in het kader van haar maatschappelijke engagement rond milieu, de kaart van de sympathieke ooievaar, en zal in 2010 nog vier andere houten elektriciteitspalen plaatsen waarop platformen voor ooievaarsnesten worden geïnstalleerd.

Ooievaarsnest in Appels

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord