Abelia helpt al 25 jaar gezinnen met opvoedingsproblemen

Dendermonde – Het Dagcentrum Abelia viert deze maand zijn 25-jarig bestaan. Abelia is meteen ook het oudste Dagcentrum Bijzondere Jeugdzorg in onze provincie.

“Als dagcentrum biedt Abelia intensieve begeleiding aan gezinnen die worstelen met opvoedingsproblemen. We doen dit door een dagelijkse begeleiding van de jongeren én door een wekelijkse begeleiding aan huis van de ouders, eventueel met andere gezinsleden erbij”, licht directeur Julien Vandermast toe.

“Door deze dubbelbegeleiding, we noemen het graag een tandem, biedt een intensieve hulpvorm aan die niet alleen op het pedagogische mikt maar op het geheel van aspecten die het opvoedingsklimaat beïnvloeden. Nochtans blijven de ouders de volledige verantwoordelijkheid van het gezin dragen”, aldus Julien Vandermast. “Abelia ondersteunt, coacht, stapt een tijdlang met de gezinsleden mee om de lasten te verlagen en de draagkracht te vergroten.”

Op donderdag 18 november organiseert Dagcentrum Abelia een symposium naar aanleiding van zijn zilveren jubileum. Deze activiteit vindt plaats in zaal Steenpoort, Kerkstraat 115.

“Niettegenstaande de kleinschaligheid van onze voorziening hebben we voor honderden gezinnen uit het bestuurlijk arrondissement Dendermonde een bijzondere betekenis gehad in een moeilijke periode”, aldus Julien Vandermast.

Omdat velen ‘bijzondere jeugdzorg’ koppelen aan residentiële plaatsingen hoopt Julien Vandermast dat 25ste verjaardag aan te grijpen om ook het dagcentrum meer onder de aandacht te brengen en zo de drempel te verlagen.

Abelia bevindt zich aan de Zwarte Zusterstraat 26.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord