“Prealarmfase” – Dendermonde vult zandzakjes

Wateroverlast - Vondelbeek, stationDendermonde -In de Dendervalei verschuift de wateroverlast stroopmafwaarts. Na Geraardsbergen en Ninove is het nu aan Denderleeuw. Naar aanleiding van die evolutie heeft burgemeester Piet Buyse ook de Veiligheidscel van de stad Dendermonde samengeroepen en een fase van prealarm afgekondigd.

De voorbije dagen verhielpen de hulpdiensten van Dendermonde zowel regionale als lokale problemen. Er werd bijstand verleend in Lebbeke en Aalst, en in eigen stad kon de brandweer effectief hulp bieden bij 106 oproepen voor wateroverlast in een tiental huizen en een veertigtal ondergelopen kelders. Door deze inzet bleef de schade beperkt. Nu bljikt ook dat de infrastructurele maatregelen die in het verleden in de regio werden genomen in de regio (onder andere het aanleggen wachtbekkens) hun vruchten hebben afgeworpen om de watersnood te beheersen.

Sinds vandaag is er sprake van een prealarmfase. Dat houdt onder andere in dat een aantal preventieve maatregelen worden genomen. Zo is er permanent overleg met de stad Aalst, worden de oevers van de Dender constant gemonitord en is er een risico-analyse van het Denderbekken. Er worden ook zandzakjes klaargemaakt. Indien de problemen langsheen de Dender toenemen, zal een gecoördineerde crisiscel (Dendermonde, Aalst, Lebbeke) opgericht worden om de gepaste maatregelen te nemen. Op deze manier zullen de kritieke locaties maximaal beveiligd worden.

In een mededeling benadrukt het stadsbestuur van Dendermonde enkele praktische zaken:

  • De zandzakjes die momenteel worden klaargemaakt, staan ter beschikking van de hulpdiensten. Het is niet de bedoeling dat particulieren zich proactief aanmelden voor zandzakjes.
  • Omwille van de veiligheid, heeft de burgemeester een doorgangsverbod voor alle verkeer (inclusief fietsers en voetgangers) ingesteld langsheen de oevers van de Dender ten zuiden van de Ooiebrug (tussen Gentsesteenweg en grens met Gijzegem).
  • Voor noodgevallen staat het noodnummer 100 ter beschikking.

Burgemeester Piet Buyse benadrukt dat de hulpdiensten de situatie nauwgezet opvolgen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord