Vlaams Parlement vraagt realisatie N41

Brussel/Dendermonde – Het Vlaamse Parlement keurde deze week een resolutie goed om de realisatie van de N41 als prioritair dossier te behandelen. Alle nationale partijen, uitgezonderd Groen!, steunen de doortrekking van de N41.

Al in de jaren 1990 werd de realisatie van de weg opgenomen in het Strategisch Plan Regio Dendermonde, en de doortrekking werd ook opgenomen in het streekpact van het RESOC Waas & Dender en in het parlement werden tientallen parlementaire vragen gesteld over de realisatie. De N41 is ook opgenomen in het gewestplan, er is een goedgekeurde streefbeeldstudie en de onteigeningen zijn reeds jaren geleden gebeurd. De doortrekking van de N41 is ook opgenomen in de mobiliteits- en structuurplannen van Aalst, Dendermonde en Lebbeke. Recent zijn er belangrijke stappen gezet: het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is in opmaak en de Vlaamse regering heeft het engagement genomen voor een tunnel aan de Boudewijnlaan in Aalst.

Bart Van Malderen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Dendermonds schepen bevoegd voor onder andere mobiliteit en ruimtelijke ordening (sp.a): “De doortrekking van de N41 tussen Aalst en Lebbeke is fysiek een missing-link. Het is ook een missing-link in een verhaal naar meer duurzame en leefbare mobiliteit en vervoersmodellen en voor de uitbouw van de economische toekomst van onze regio. Veel plannen voor een duurzame mobiliteit en leefbaarheid blijven steken door de verkeersdrukte en chaos door het ontbreken van de N41.”

“Uiteraard hebben wij respect voor de bezorgdheden van de mensen die in de buurt van de door te trekken N41 wonen. De doelstellingen van het PRUP gaan hier op in. Zo zullen wij er over waken dat er geen bijkomend verkeer op de N41 mag worden aangetrokken. De N41 mag geen nieuwe autosnelweg tussen de E40 en E17 worden. Wij vragen een 2 x 1 vaksbaan in beperkt profiel. In de MER is er aandacht voor het landschap, voor het water en geluid(-soverlast). Er zullen milderende maatregelen voorzien worden zoals bv. geluidsschermen. Het Vlaams Gewest moet nu klaar staan om de fakkel van de provincie over te nemen en de N41 zo snel mogelijk te realiseren”, besluit Van Malderen in een persbericht.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Eén reactie

 1. wie kan garanderen dat ?
  -er geen geluidshinder komt;
  -er geen overlast aan verkeer komt en zelfs files;
  -er voldoende maatregelen komen tegen het reeds bestaande overstromingsgevaar;
  enz..
  is er echt nood aan deze weg vanuit economisch oogpunt? harde bewijzen?

Geef een antwoord