Afspraken over beheer trage verbindingsweg Gadijk

Dendermonde – Zele en Dendermonde maakten onlangs concrete afspraken over het beheer en het onderhoud van de Gadijk, de ‘trage verbindingsweg’ die loopt vanaf de Zogsebaan over de gemeentegrens Dendermonde/Hamme tot aan de Bakkerstraat/Hermietstraat over de gemeentegrens Dendermonde/Zele en verder tot aan de Hekkenhoek/Buffelstraat.

“In het verleden was er onduidelijkheid over het eigendomsstatuut van de Gadijk en de exacte locatie van de grens tussen beide gemeenten”, aldus schepen Leen Dierick. “Na onderzoek is duidelijk dat de Gadijk openbaar domein is en dat de gemeentegrens zich in het midden bevindt. De beide besturen zullen samen instaan voor het onderhoud, weliswaar afwisselend. De stad Dendermonde doet de nodige onderhoudswerken in de onpare jaren, de gemeente Zele in de pare”.

Leen Dierick: “Een bewoner kloeg ook dat er sluikverkeer was op de Gadijk. Meten is weten, vandaar dat de gemeente Zele gedurende vijf dagen een mobiele camera plaatste. Uit de tellingen bleek dat er nauwelijks vijf voertuigen misschien in overtreding waren. Van sluikverkeer is dus absoluut geen sprake.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord