Search

Meerderheidspartijen akkoord over zorgbeleid voor ouderen

Dendermonde – Het ouderenzorgbeleid voor de komende jaren ligt vast. De meerderheidspartijen CD&V-NVA en sp.a bepaalden samen de prioriteiten inzake het zorgstrategisch plan.

“Deze eensgezindheid vertaalt zich in een aantal concrete beslissingen die nog tijdens deze legislatuur zullen uitgevoerd worden in het kader van het zorgstrategisch plan en een gemeenschappelijke visie op het te ontwikkelingen beleid naar de zorginstellingen voor de volgende legislatuur”, laten Ivan Cobbaut, voorzitter CD&V Dendermonde, en Luc Van Gasse, voorzitter sp.a – Dendermonde, in een gezamenlijke mededeling weten.

“Voor het rusthuis Sint Vincentius heeft OCMW-Dendermonde een verlenging van de opening aangevraagd tot 2018. Deze aanvraag is noodzakelijk omwille van het negatieve inspectieverslag en wordt mogelijk gemaakt door de goedkeuring van het zorgstrategisch plan door Vlaams Minister Vandeurzen. CD&V-NVA en sp.a hopen op een gunstig antwoord op de vraag tot afwijking tot 2018 voor de zorginstelling Sint-Vincentius.”

Uitbouw serviceflats

Nog tijdens deze legislatuur wil men werk maken van de verdere uitbouw van serviceflats en aangepaste woongelegenheden. Bovendien zal door het verbreden en uitbreiden van het aanbod ‘thuiszorg’ het langer thuis wonen verder ondersteund worden.

CD&V-NVA en sp.a hebben in het zorgstrategisch plan ook al de basis gelegd voor het toekomstige beleid. Beslissingen in het kader van het ouderenbeleid moeten volgens de meerderheidspartijen genomen worden op basis van “een geactualiseerde analyse van de demografische ontwikkeling in Dendermonde en de te verwachten behoefte aan zorgbedden”.

Ook wil dat men rekening houdt met “het waarborgen van een kwaliteitsvol aanbod zorgbedden van de openbare sector, de eventueel nieuwe beleidsbeslissingen van de hogere overheden en de subsidiëringvoorwaarden van de hogere overheid.

Betaalbare kwaliteit

De partijen benadrukken daarbij ook dat het van het allergrootste belang is om de betaalbaarheid van kwaliteitsvolle openbare zorginstellingen te waarborgen op korte en lange termijn. Zij onderstrepen dat hierbij zowel de betaalbaarheid voor de gebruikers als de betaalbaarheid van de uitbating voor het openbaar bestuur als aanbieder dienen bewaakt te worden.

CD&V-NVA en sp.a wijzen er tenslotte op dat het stadsbestuur ook in de toekomst bereid moet zijn om de financieringstekorten in de sector zorginstellingen aan te vullen. Het OCMW en de zorginstellingen dienen de nodige openheid te waarborgen over de uitgaven en de eigen beleidskeuzen. Deze beleidskeuzen dienen ingekapseld te zijn in het sociale beleidsplan Dendermonde.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie