Vlaams parlementslid Bothuyne over windenergie

Dendermonde – CD&V Dendermonde nodigt op dinsdag 17 mei iedereen die graag meer wil weten over windenergie uit op een informatieavond. Windenergie is een felbesproken onderwerp. Wij worden allen aangemoedigd om over te schakelen op duurzame energie, maar er bestaat bijna geen gemeente in Vlaanderen waar nog geen actiecomité actief is om de bouw van windturbines tegen te houden. Europa en Vlaanderen stellen zich tot doel om 13% van onze stroom op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Windenergie is daar een belangrijk onderdeel van. De Vlaamse regering kondigde onlangs nog de ambitie aan om tegen 2020 een windmolencapaciteit van 1.060 te voorzien. Dat betekent stroom voor een half miljoen gezinnen, maar ook een verviervoudiging van het aantal op te richten windmolens. En dat is in ons dichtbevolkte Vlaanderen niet evident.

Er zijn immers heel wat factoren die ervoor zorgen dat nog weinig turbines vergund worden. Er zijn de actiecomités, de vrees voor geluidshinder en slagschaduw, de angst voor een waardevermindering van de gronden en huizen in de buurt, enzovoort. En de vergunningsprocedure is te complex.

Om deze materie te verduidelijken, nodigt CD&V Dendermonde alle belangstellenden uit voor een uiteenzetting van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne. Als lid van de commissies leefmilieu / ruimtelijke ordening / energie is hij in het Vlaams Parlement dagelijks bezig met het beleid inzake hernieuwbare energie en de vergunningsprocedures. Als voorzitter van de CD&V-werkgroep windenergie stuurt hij de discussies aan over de inplanting van turbines, de knelpunten, het maatschappelijk draagvlak, de doelstellingen 2020, …

Deze lezing vindt plaats in Het Vaderland op de Grote Markt op dinsdag 17 mei om 20 uur.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord