Over parkeren in en onder Dendermonde

Dendermonde – Met handen en voeten zou hij het willen uitleggen, schepen van mobiliteit Bart Van Malderen. “We gaan géén parkeeplaatsen wegnemen”, benadrukt hij verschillende keren tijdens ons gesprek. De uitwerkingsnota van studiebureau Mint, die half mei werd voorgesteld, neemt het parkeerbeleid van de stad onder de loep.

Gebaseerd op een grondige analyse van het huidige parkeerplan, somt de nota een aantal knelpunten op. Eerst en vooral is het huidige parkeerbeleid “niet overzichtelijk en op termijn niet houdbaar”. Er zijn ook veel foutparkeerders. Daarnaast moet de randparking op de De Bruynkaai beter: “Om als echte randparking te fungeren”, zo lees je ook in de nota, “is een verbetering van de parkeer- en de oversteekinfrastructuur noodzakelijk.”

Opschudding ontstond er vooral rond een ander knelpunt. Uit de nota kan men begrijpen dat een vierde van de parkeerplaatsen in het centrum bedreigd was door geplande infrastructuurwerken. Het studiebureau heeft het over een autovrije Vlasmarkt, de E. Van Winckellaan die heringericht wordt, het heropenen van de gedempte Dender en dergelijke meer. Schepen Bart Van Malderen (sp.a) erkent dat de tekst misschien duidelijker kon en wil een en ander rechtzetten.

“Op lange termijn is er meer parkeerdruk door evoluties zoals de gezinsverdunning, meer mensen die een auto bezitten, meer dienstenbedrijven in de stad, meer winkels”, zegt hij. “Daarnaast zijn we uitgegaan van wat er de komende jaren zou kunnen gebeuren. Het kan dat een van de volgende besturen de Vlasmarkt autovrij maakt. Bovendien zijn we ervan uitgegaan dat die dingen maximaal gebeuren.”

Door alles wat zou kunnen gebeuren op te sommen, kwam de stad tot een aantal parkeerplaatsen dat ze nu al moet voorzien. In elk geval kan de stad zo aan de nodige parkeerplaatsen blijven voldoen.

Maatregelen

Op zeer korte termijn neemt de stad twee maatregelen die het parkeerbeleid binnen de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk moet laten werken. Het terugbrengen van het aantal zones voor bewonersparkeren van vier naar twee is vooral voor wie in het stadscentrum woont een verbetering. Belangrijker nog is dat de parkeerhandhaving, zeg maar de controle, zal uitbesteed worden aan een privéfirma, wat haast automatisch betekent dat er meer zal gecontroleerd worden.

Tegelijk begint de stad vandaag met de voorbereiding van de bouw van een ondergrondse parking onder de Oude Vest. “Dat is een logische locatie, want het is onze eigendom, en het is midden in de winkelkern”, zegt Van Malderen. “We willen ervoor zorgen dat binnen zes jaar de ondergrondse parking er is, en die moet groot genoeg zijn, want je breidt zo’n ondergrondse parking niet makkelijk uit.” Anders gezegd: het project voor de compensatie start vandaag, nog voor de werken die eventueel parkeerplaatsen doen verdwijnen nog
maar concreet zijn. Met de uitwerkingsnota is de eerste stap naar een nieuw parkeerplan gezet. Hierna worden actiefiches opgesteld, die duidelijk moeten maken wat er zal gebeuren, en wanneer. Die concrete actiefiches zullen de onzekerheid over het toekomstig aantal parkeerplaatsen wegnemen, zo hoopt de schepen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord