Zoek

Plannen voor laatste jaar van de legislatuur

Dendermonde – “De te lang aanslepende regeringsonderhandelingen, de Europese crisis, het DEXIA-debacle: ze hebben de toon gezet en ons ertoe aangezet extra voorzichtig om te springen met de stedelijke middelen. Daarom is uitdrukkelijk gekozen om te besparen op de werkingskosten van onze stadsdiensten. We zorgen er wel voor dat er extra middelen worden voorzien om de lonen en pensioenen van onze ambtenaren te kunnen betalen. Maar voor het overige hebben wij aan onze diensten de boodschap meegegeven om een zuinige koers te varen.” Burgemeester Piet Buyse was meteen duidelijk toen deze week de begroting voor 2012 op de Dendermondse gemeenteraad werd besproken.

Het huidige Dendermondse stadsbestuur, dat zijn laatste jaar van de legislatuur ingaat, heeft wel nog plannen. Zo wordt onder meer het Dorpsplein in Baasrode aangepakt, en zal de stad de omgeving van VPK herzien. Ook wordt werk gemaakt van de aanleg van de Finse looppiste en van 3 verbindingsroutes voor mountainbikeparcours. “Wat informatica betreft zal er binnenkort een draadloos WiFi-netwerk beschikbaar zijn in het AC, de nieuwe bibliotheek, het stadhuis, CC Belgica en het sportcentrum te Sint-Gillis. Dit moet enerzijds de werking van onze ambtenaren efficiënter maken maar biedt ook een nieuwe service aan de burger, namelijk beveiligd gratis internet”, wist Piet Buyse ook te vertellen.

Het stadsbestuur blijft -aldus de burgemeester- gaan voor de bouw van een jeugdcentrum in Appels. Ook al op het domein van de jeugd zal de stad de  jeugdverenigingen stimuleren om te investeren in de brandveiligheid van de gebouwen.

“Wat de onkosten inzake personeel betreft moeten wij er rekening mee houden dat de spilindex wellicht al in januari 2012 wordt overschreden en dat er dus wellicht een loonstijging moet bekostigd worden vanaf februari 2012”, aldus nog Piet Buyse. De personeelsleden van de stad die kwalitatief heel goed werk leveren zullen bovendien de kans krijgen om deel te nemen aan een bevorderingsexamen om in een hogere looncategorie te komen. “Zij zullen hiervoor goed begeleid worden om hun kansen op slagen maximaal te houden. Dit is onze manier om mensen te motiveren en te belonen voor hun grote inzet en motivatie”, klonk het.

Wanneer het gaat om de stadsfinanciën zullen de werkingskosten in kaart gebracht worden en zullen inspanningen geleverd worden om de financiële transacties efficiënter te laten verlopen. “Algemeen kunnen we stellen dat er bij de stad gestreefd wordt naar efficiëntiewinsten. Dit geldt een beetje voor alle beleidsdomeinen en diensten”, aldus nog de burgemeester.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie