Zoek

Zorgboerin Patricia helpt waar kan

Mespelare – Patricia De Backer, bedrijfsleidster van een groot modern veeteeltbedrijf in Mespelare, kent de modernste teelttechnieken. Maar wat weinigen weten, is dat zij tevens zorgboerin is.

Elke woensdagnamiddag komt een jongen van 13 jaar uit Dendermonde enthousiast meehelpen op het erf en in de stal. Groene Zorg Oost-Vlaanderen legde de eerste contacten tussen hem en Patricia, en zorgde dat alles wettelijk geregeld werd.

20-tal zorgboerderijen in de regio Dendermonde

Wie kende vroeger geen boerderij waar hulpbehoevenden diverse klusjes opknapten als bezigheid, of zelfs opgenomen werden in het boerengezin? Vlaanderen heeft een traditie van land- of tuinbouwers die zorg voor anderen op zich nemen.

Ook anno 2012 kunnen jongeren of volwassenen die extra zorg nodig hebben, mee helpen met de dagelijkse activiteiten op een land-of tuinbouwbedrijf. Momenteel zijn er in de regio van Dendermonde een 20-tal actieve zorgboerderijen: bedrijven met schapen, koeien, varkens, tuinbouw, paarden…

Groene Zorg Oost-Vlaanderen biedt een ondersteunend kader zodat alles wettelijk in orde is. Groene Zorg Oost-Vlaanderen is een samenwerking tussen Landelijke Gilden, Steunpunt Welzijn en Steunpunt Groene Zorg.

Welzijn en Landbouw

Ongeveer 50 zorgbehoevenden uit de regio Dendermonde, maken jaarlijks gebruik van de mogelijkheden van Groene Zorg op de zorgboerderij. Dit zijn personen met een handicap of met een psychisch probleem, maar ook jongeren die problemen hebben thuis en op school.

Ze genieten vooral van de rust, het buiten bezig zijn, het sociaal contact, en zeker ook: het gezond nuchter boerenverstand. Als hulpboer helpen ze mee met de normale bezigheden op het erf: bv. de voerdergang vegen, het jongvee eten geven, de omheining van de weide herstellen…

De zorgboer(in) krijgt ondersteuning door een begeleider uit een zorginstelling, want die kent de hulpboer het beste. Iedereen met een warm hart en een erf met dieren of planten kan zorgboer worden.

Ambassadeurs voor een warme samenleving

Hoewel actieve landbouwers een vergoeding kunnen krijgen via het Ministerie van Landbouw en Visserij, is dit niet dé drijfveer voor hun engagement. Zij doen dit graag omdat menselijke warmte onbetaalbaar is. Niet enkel de zorgvrager wordt er beter van, vaak ook diens familie en naasten.

De zorgboer(in) en de kinderen uit het zorgboergezin leren er ook uit, en zelfs de lokale gemeenschap rond de zorgboerderij. Groene Zorg heeft een invloed die verder reikt dan men soms denkt: zorgboer(inn)en zijn vaak ambassadeurs voor een warmere en meer zorgzame samenleving. Zij dragen met hun engagement bij tot meer leefkwaliteit in de landelijke regio.

Wilt u graag weten hoe het er aan toe gaat op een zorgboerderij? Surf dan naar: www.groenezorg.be.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie