“Inzetten op naschoolse opvang”

Dendermonde – Pas in 2009 werd Carine Verhelst (sp.a) schepen, onder meer bevoegd voor sport. “Het meest fier ben ik op het Roparun-dorp, onlangs voor de tweede keer georganiseerd. Dat is een groot succes.” Daarnaast vermeldt ze ook het sportbeleidsplan 2009–2013, waar Vlaamse subsidies aan vasthangen. “We krijgen daardoor 1,5 € per inwoner, op voorwaarde dat de stad daar zelf 75 cent bijpast. 80 tot 90% daarvan vloeit naar de werking van de clubs.” De stad steunt ook clubs met eigen infrastructuur. “Daarvoor heb ik het jaarlijkse budget verdubbeld tot 50.000 €.”

Komende legislatuur wil Verhelst vooral verder zetten wat ze begonnen is. “Er moet ook een visie ontwikkeld worden over de komende fase in de uitbouw van de sporthal in Sint-Gillis. We moeten daarbij eerst kijken wat de noden zijn.”

Bij Vlaams Belang is Koen Goubert zeer kritisch. “De huidige schepen van sport blinkt niet uit in dossierkennis, haar opvolger heeft liefst een zekere voeling met het sportgebeuren in Dendermonde”, zegt hij. Hij stelt dat er meer aandacht moet zijn voor damessport en sport voor gehandicapte personen, en dat jeugdsportcoördinatoren en -trainers een pedagogisch diploma moeten hebben “Logistieke steun is belangrijker dan enkele euro’s subsidies”, geeft hij nog mee.

Tweestrijd

Carine Verhelst is ook bevoegd voor onderwijs, en daar is ze vooral tevreden over de begeleidingsprojecten ‘Buddy’ en ‘Time-Out’, die ze verder zou willen uitbouwen. “Het buddyproject is gericht op leerlingen die door een slechte leermethode dreigen in een watervalsysteem te geraken. Die worden begeleid door stagiairs van de hogeschool, wat een groot succes is.” Ook belangrijk: de Freinetschool in Appels. “Die methode ontbrak in Dendermonde. Er zijn kinderen die niet functioneren in het klassiek onderwijs.”

Over de tweestrijd met CD&V over dit dossier is Carine Verhelst kort: “Er was schrik voor de concurrentie van deze school met de vrije basisschool, maar uiteindelijk blijkt dat er heel weinig kinderen uit Appels zelf op de Freinetschool zitten.”

De volgende meerderheid moet volgens Verhelst inzetten op naschoolse opvang, een renovatieplan op lange termijn opstellen voor de schoolinfrastructuur, en de maximumfactuur verder bewaken. “Scholen mogen die niet gebruiken als excuus om minder activiteiten te organiseren.”

Open VLD pleit bij monde van Kris Verberckmoes voor de oprichting van een overlegplatform. “Zo moeten we komen tot een betere samenwerking, bijvoorbeeld over netoverschrijdend leerlingenvervoer, of om schoolverlaters en bedrijven te koppelen.” Daarnaast vindt hij dat de stad het spijbelgedrag beter moet aanpakken onder meer door een convenant met de lokale horeca, en dat de stad het levenslang leren en avondonderwijs moet promoten. (tv)

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

Nieuwe planten ruil- en weggeefmarkt

Op 6 mei organiseren FERM en Tuinhier Grembergen opnieuw een planten ruil-en weggeefmarkt op het kerkplein in Grembergen. Kamerplanten, groente- en fruitplanten,

Geef een reactie