Toeristisch infokantoor krijgt opknapbeurt

Dendermonde – De Vlaamse overheid besliste eind vorige maand ruim 220.000 euro vrij te maken voor twee toeristische projecten in Dendermonde. Voor de herinrichting en modernisering van het toeristisch infokantoor aan de Grote Markt wordt 163.402 euro uitgetrokken. Het bootbouwproject Rosalie van het Scheepsvaartmuseum Baasrode ontvangt 66.913 euro. Hieronder vind je de letterlijke tekst uit het goedgekeurde dossier.

Toeristisch infokantoor tegen zomer 2014 volledig opgeknapt

Het stadsbestuur wenst het huidige Stadhuis van Dendermonde in zijn totaliteit verder toeristisch op te waarderen. Zowel voor de linkervleugel van het stadhuis, de voormalige Lakenhalle, als voor het centrale Belfort loopt op dit moment reeds een project tot toeristische valorisatie met steun van Toerisme Vlaanderen.

Het eerste verdiep van het stadhuis wordt bovendien door het stadsbestuur met eigen middelen opgewaardeerd. Hier is het vooral de bedoeling om de nadruk te leggen op het rijke kunstpatrimonium in het stadhuis.

De enige ‘blinde vlek’ tot op heden betreft het toeristisch infokantoor dat gelegen is in de rechtervleugel van het Stadhuis. De binnenarchitectuur en inrichting van het huidige toerismebureau dateren reeds van de periode 1986-1987.

Ondanks beperkte tussentijdse opfrissingwerken, kan men niet om de vaststelling heen dat het huidige infokantoor sterk verouderd is qua infrastructuur en dienstverleningsconcept. Het stadsbestuur wenst daarom parallel met de toeristische valorisatie van Belfort en Lakenhalle over te gaan tot een grondige ‘facelift’ van het toeristische infokantoor, met niet alleen een grotere publieksruimte maar ook een eigentijdse invulling (open balie, veel fotomateriaal, digitale toepassingen, …).

Bedoeling is om alle lopende projecten (en ook de herinrichting van het infokantoor) af te ronden tegen de zomer van 2014, wanneer Dendermonde met een groots programma wil uitpakken rond ‘100 Jaar Groote Oorlog’.

Botterproject “Rosalie” van het Scheepvaartmuseum Baasrode vzw

Dit botterproject “Rosalie” is een initiatief van de vzw Scheepvaartmuseum Baasrode, als onderdeel van het regionaal hefboomproject ‘Scheepswerven Baasrode’, loopt over minimaal vier à vijf jaar en kent twee belangrijke luiken.

De nieuwbouw van een authentieke Baasroodse palingbotter, als historisch en streekeigen schip, naar een origineel model, op de site van de Scheepswerven Baasrode. Hierdoor wordt de belevingswaarde van deze site in hoge mate versterkt. Voor de bouw van de botter wordt een beroep gedaan op professionele scheepsbouwers uit Spakenburg (Nederland) en op tal van vrijwilligers van de eigen organisatie. Deze periode loopt dus ten minste vier à vijf jaar.

Het (blijvend) inzetten van deze Baasroodse palingbotter “Rosalie” voor toeristische rondvaarten op de Schelde en andere waterwegen, om het toerisme in de regio Scheldeland en alle daarin gelegen belangrijke scheepswerven extra te ondersteunen, aangevuld met een (inter)nationaal potentieel als varende ambassadeur van de hele regio Scheldeland en het recreatief toerisme in Vlaanderen. Deze exploitatie volgt op de bouwperiode. In de twee komende projectjaren “2012 en 2013” richt de vzw zich vooral op de realisatie van:

– de verdere afbouw van het casco van de palingbotter op de site
– het installeren van de dieselmotor en afwerking van het interieur
– de tewaterlating van het schip tijdens een speciaal evenement en verder aftimmeren van het schip op het water: vanaf dit publieksevenement laat de vzw het publiek niet meer los … ze blijft daarom continu de aandacht trekken door regelmatig nieuwe high lights (mast, zeilen, proefvaart) aan te kondigen, na deze toeristische ontsluiting van dit project!

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement

Geef een reactie