Zoek

Voetgangersbrug is volgens Open VLD betaalbaar

Dendermonde – Op de informatiebijeenkomst naar aanleiding de bouw van de nieuwe Bogaerdbrug werd geopperd een voetgangersbrug te voorzien tussen de Franz Courtensstraat en de Kon. Astridlaan. Volgens de aanwezige ingenieur zou een dergelijke brug een dure uitgave zijn die niet in het budget was opgenomen. Burgemeester Buyse stelde voor om de zone voor zachte weggebruikers rond de werf op de gedempte Dender extra te markeren.

Open VLD herhaalde op de gemeenteraad vorige woensdag de vraag voetgangersbrug te bouwen. “Teneinde de hinder te beperken dringt de Open VLD er sterk op aan dat de stad een naastgelegen noodbrug of een voetgangersbrug voorziet gedurende de werken . De kostprijs ervan kan sterk worden verminderd als het leger wordt ingeschakeld. Op de gemeenteraad van 19 september heeft het stadsbestuur gezegd dat deze zaak wordt onderzocht”, aldus Kris Verberckmoes namens Open VLD.

“De Open VLD beschikt echter over informatie uit betrouwbare bron waaruit blijkt dat deze noodbrug er via het leger wel degelijk kan komen in mei 2013 en dat de kostprijs er ongeveer 1.500 euro aan personeel en voertuigen bedraagt. De huurprijs die zou verschuldigd zijn aan Waterwegen en Zeekanaal staat nog niet vast, maar het is in elk geval veel minder dan de 125.000 euro die burgemeester Buyse had vernoemd. Blijkbaar heeft het stadbestuur op heden nog geen officiële aanvraag bij Defensie gedaan, hoewel dit al veel vroeger had gekund. Veel kostbare tijd is aldus nodeloos verloren gegaan in aanleg van een voetgangersbrug.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

3 reacties

  1. “Veel kostbare tijd (en nu ook veel geld) is aldus nodeloos verloren gegaan” De perfecte zin om de negatieve houding van VLD-Dendermonde te omschrijven in het gevangenisdossier.De belangen van een blauw gemeenteraadslid blijken te primeren op het algemeen belang en in casu ook de politiek van hun voogdijminister Turtelboom die er alles moet aandoen om de geplande gevangenissen zo snel mogelijk te realiseren.Voor de meeste Dendermondenaars een absoluut onbegrijpelijk standpunt. Als VLD-Dendermonde de geschiedenis wil ingaan als” doodgravers van de werkgelegenheid” in hun eigen stad dan is dat hun goed recht.Het is dan ook logisch dat iedere Dendermondenaar dat dan ook duidelijk weet. Men heeft uiteraard het recht als partij om een standpunt in te nemen hoe absurd( en) of dom ook, maar dan moet men wel het lef hebben om dat in zijn propagandapamflet te schrijven; niet zoals nu om er laf over te zwijgen in de hoop dat het geen item wordt in deze verkiezingen.

  2. In het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 staat over het dossier van de gevangenis DUIDELIJK het volgende:
    – Open Vld is VOOR renovatie van de oude gevangenis. De capaciteit na renovatie zal echter onvoldoende zijn.
    – Open Vld is VOOR de bouw van een NIEUWE gevangenis te Dendermonde. De weerhouden lokatie vindt ze niet ideaal. Een nieuwe brug over de Dender, enkel bestemd voor de gevangenis, en een nieuwe weg, doodlopend en ook enkel bedoeld voor de gevangenis, zijn geraamd op € 3 miljoen. Mogen we er niet op toezien dat belastinggeld goed besteed is?

  3. Hilde Dierickx is een charmant fenomeen:zij ziet blijkbaar wat er NIET staat ! Merkwaardig.VLD verspreidt massaal in heel Dendermonde haar programma, ruim beschreven in de lokale burgerkrant (8 blz) met een mooie foto op een Scheldeboot.Daarin de 11 kernpunten, dus hun programma plus twee artikels van haar hand.Nergens maar dan ook nergens is een spoor terug te vinden over de gevangenisproblematiek, de houding van hun mandataris, laat staan de reden waarom ze die kerel blijven steunen in weerwil van het feit dat de lokatie volledig verplaatst is, ver van enige bewoning en het wegvallenvan verkeersoverlast in de Boonwijk door de aanleg van de paralelle Denderweg.Joost mag weten waarom dit genie die procedure toch hardnekkig wou verderzetten, ik zeg het nogmaals, tegen de belangen van zijn eigen voogdijminister in.Mevrouw Dierickx, u krijgt het echt nooit uitgelegd aan de modale Dendermondenaar.Wat gaat u vertellen als de gevangenis hier zou verdwijnen? Zie de brief van Turtelboom aan alle blauwe burgemeesters.Ik vrees voor u dat de overload aan verkiezingsborden waar u zo mooi opstaat hier weinig aan zullen veranderen.

Geef een reactie