Dendermonde in top 5 ‘slimste steden’

Dendermonde – Volgens een analyse van Agoria is de stad Genk de ‘smartest city’ in ons land. Dendermonde staat in deze eerste rangschikking van Belgische smart cities op de vierde plaats. Voor Antwerpen, maar na Aalst.

De technologiefederatie Agoria peilde in haar analyse naar de eGov-graad, de aanpak van mobiliteitsproblemen, de recreatieruimte, het volume restafval per inwoner en het energieverbruik. In totaal werden de resultaten van de 25 grootste steden en gemeenten in België naast elkaar gelegd. Met de analyse wil Agoria wijzen op het belang van duurzame, slimme projecten in domeinen zoals eGov, mobiliteit, gebouwen, gezondheid, publieke ruimte, water- en afvalbeheer, energie en moderne communicatienetwerken. Gemeentebesturen met een ambitieuze visie rond smart cities zijn immers het aantrekkelijkst voor burgers en bedrijven.

Steeds meer Belgen kiezen voor een leven in de stad. De 134 steden in ons land tellen nu samen 5,7 miljoen inwoners en de verstedelijking en de vergrijzing nemen nog toe. Om in de toekomst leefbaar te blijven, zullen onze steden zich slim moeten organiseren.

Agoria vraagt naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen aan elke stad een geïntegreerd masterplan rond smart citybeleid op te stellen. De technologische federatie roept alvast de verkozen gemeenteraadsleden op vanaf 15 oktober werk te maken van het masterplan voor een “slimme stad”.

Smart cities zijn aantrekkelijk

De technologiefederatie richtte in het voorjaar een community op die alle stakeholders in dit domein verzamelt. Het doel is samen na te gaan op welke manier we de stad van de toekomst, de duurzame slimme stad of smart city kunnen realiseren. Verschillende steden hebben reeds positief gereageerd op dit initiatief van Agoria en zijn in dialoog om samen de stad van morgen te realiseren. Smart cities zullen door te werken aan een goede leefbaarheid ook de beste troeven in handen hebben om nieuwe inwoners en investeerders aan te trekken.

Thema’s die aan bod komen zijn de ontwikkeling van duurzame scholen, wijken, gebouwen, woningen, rust- en verzorgingsgebouwen, het integreren van bedrijfsterreinen in de leefomgeving, een geïntegreerd en slim mobiliteits- en transportnetwerk, duurzame energieopwekking en -verbruik, digitale gezondheidszorg, communicatie-infrastructuur/netwerken met voldoende bandbreedte en respect voor privacy, een slim water- en afvalbeheerssysteem en een geïntegreerd havenbeleid.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

Nieuwe planten ruil- en weggeefmarkt

Op 6 mei organiseren FERM en Tuinhier Grembergen opnieuw een planten ruil-en weggeefmarkt op het kerkplein in Grembergen. Kamerplanten, groente- en fruitplanten,

Geef een reactie