Zoek

Wie wordt de burgemeester van onze stad?

Dendermonde – Welke Dendermondenaar zal de komende zes jaar de burgemeestersstoel mogen opeisen? In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober stijgt de spanning, zeker bij de 194 kandidaat-gemeenteraadsleden in deze stad. Wie zal als vertegenwoordiger van de Dendermondenaar zijn stem mogen laten horen tijdens de raadszittingen? Wie doet dat vanuit de meerderheid, wie vanuit de oppositie? En wie mag zich vanaf 1 januari 2013 schepen, of zelfs burgemeester noemen?

De voorbije zes jaar werd de stad bestuurd door CD&V, N-VA (die samen een kartel vormden) en sp.a. Al leken het bijtijds drie handen op één buik, de relatie was niet altijd rozengeur en maneschijn. Over de toekomst van de gemeenteschool in Appels zijn zware woorden gevallen – de Freinetschool kwam er uiteindelijk ondanks protest van CD&V – en wat er met het rusthuis in Baasrode moet gebeuren, daar was men het binnen de meerderheid ook niet over eens. Maar ook al liepen de spanningen tussen de meerderheidspartijen wel eens op, de oppositie slaagde er zelden echt in om stevig weerwerk te bieden.

Het ziet er naar uit dat het belangrijkste thema naast de bouw van een nieuwe gevangenis vooral mobiliteit is. Mobiliteit op alle vlakken: gebrekkige tot ronduit levensgevaarlijke fietspaden, fileproblemen tijdens de spits, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, de parkeerproblematiek in de binnenstad, het schrappen van treinen vanuit Dendermonde, het in vraag stellen van busbanen in de stad, de vraag voor meer en betere voetpaden, het stimuleren van duurzame alternatieven enzovoort.

Op de politieke agenda zullen de komende zes jaar zonder twijfel ook onderwerpen als de verdere vergrijzing van de bevolking, betaalbaar wonen en het creëren van een aantrekkelijke omgeving voor ondernemers een plaats moeten krijgen, en dat tegen de achtergrond van een tegenvallende economie die de volgende meerderheid nog meer zal verplichten keuzes te maken.

Zondag 14 oktober vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats en worden de kaarten op politiek vlak opnieuw geschud. Of niet. Het is koffiedik kijken, maar als de verwachte ‘grote sprong voorwaarts’ van N-VA met lijsttrekker Marius Meremans zich vertaalt naar een forse vertegenwoordiging van de partij in de gemeenteraad dan zouden de kaarten wel eens grondig kunnen worden herschud in Dendermonde. Het is ook uitkijken naar Groen, de partij die zes jaar niet één zetel wist te behalen, en wat het gevolg zal zijn van het gevangenisstandpunt van Open VLD. (bp, tv)

Het Groot Dendermonds Kopstukkendebat op 11 oktober

Donderdag 11 oktober nemen de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen het tegen elkaar op tijdens Het Groot Dendermonds Kopstukkendebat. In cultuurcentrum Belgica krijgt elke partij de mogelijkheid zijn visie en standpunten toe te lichten. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Het Groot Dendermonds Kopstukkendebat is een initiatief van de Dendermondse Perskring, jeugdhuis Zenith en Editie Dendermonde.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie