Zoeken

Serviceclub steunt kamp voor jonge nierpatiënten

Dendermonde – Serviceclub Ronde Tafel 57 Dendermonde schenkt op 17 april de opbrengst van verschillende evenementen die het organiseerde aan enkele sociale projecten en doelgroepen. “Dit jaar kunnen we maar liefst 10.100 euro besteden”, laat voorzitter Axel Abbeloos weten.

Eén van de geselecteerde projecten is een kamp voor jonge nierpatiëntjes. “De Oudervereniging voor Nierpatiëntjes organiseert al meer dan twintig jaar een kamp voor nierpatiënten tussen 6 en 18 jaar oud. Deze zomer is er een weekje Lombardsijde gepland. Een vijftigtal kinderen gaat mee. Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en de vereniging van de oud scouts is het kamp gratis”, aldus Axel Abbeloos.

Andere projecten die Ronde Tafel 57 steunt zijn een project van de Gezinsbond voor kansarme kinderen en een project voor scholenbouw in Zuid-Afrika. Ook de Benin Classic Bike Race krijgt de nodige steun. Het project streeft naar een goed en eerlijk inkomen voor boeren (rijst en maniok) in Benin (onder de supervisie van Vredeseilanden) en wordt gedragen door 2 geëngageerde vrouwen uit de regio, Els De Mol (Dendemonde) en Verdiana Faraci.

Meer info: www.rt57.be/nl

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie