Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

“Stad moet spoed zetten achter verdere ontsluiting VPK”

Oudegem – Sp.a-gemeenteraadslid Bart Van Malderen stelde tijdens de gemeenteraad op 17 april dat de omleiding – door de werken aan de N406 in het centrum van Oudegem – schade aan het wegdek en de voetpaden in de omliggende straten veroorzaken. De werken en de bijhorende overlast toont volgens het gemeenteraadslid aan dat het RUP Hullenberg er snel moet komen.

“Vorige week werden de noodzakelijke werken aan de N406 afgerond. Het asfalt was in een vreselijk slechte staat en de werken konden dan ook niet langer uitgesteld worden. Die problemen zijn nu opgelost. De omleidingen die met de werken gepaard gingen, veroorzaakten voor de bewoners van de omliggende straten overlast en vooral vrachtwagens brachten schade toe aan het asfalt en de voetpaden”, aldus Bart Van Malderen.

“De stad vroeg al aan de aannemer om de veroorzaakte schade aan het wegdek en de trottoirs snel te herstellen. De werken hiervoor zijn al einde april voorzien. De stad moet bij toekomstige werken bekijken of ze nog beter kan communiceren en de geplande omleidingen goed overwegen”.

De werken en de daarbij horende omleidingen hebben ook aangetoond dat de stad spoed moet zetten achter het RUP Hullenberg dat de verdere ontsluiting van de papierfabriek VPK moet mogelijk maken. De aanbesteding van het RUP Hullenberg was voorzien voor de gemeenteraad van april. Dat is helaas niet gebeurd. Er dienen hiervoor ook enkele woningen verworven te worden, ook dit is dringend. Het milieu-effectenrapport (MER) voor een capaciteitsuitbreiding van VPK is lopende. Bovendien voorziet de Vlaamse regering in 2014 een subsidie voor de werken. De stad moet dus zorgen dat ze klaar is met dit MER zodat de verkeersoverlast die VPK in de buurt veroorzaakt kan aangepakt worden. De gemeenteraad van april keurde alvast wel het bestek goed om een veiligheidscoördinator voor de werken aan te stellen”, besluit Van Malderen.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie