Open Vld pleit voor activering leefloners

Dendermonde – Hilde Dierickx (Open Vld) pleitte er op de OCMW-raad voor om de extra financiële middelen, door staatssecretaris Maggie De Block ter beschikking gesteld, te besteden aan het activeren van leefloners.

“Door het strikte, maar humane asielbeleid van de staatssecretaris daalde het aantal asielaanvragen en worden nog zelden asielzoekers naar de OCMW’s doorgestuurd. Met deze besparing van 33 miljoen euro betaalt de federale overheid 5 procent meer terug aan de OCMW’s voor de leefloners. Voor het lokale OCMW levert dit meer dan 40.000 euro extra op”, stelt Hilde Dierickx. De financieel beheerder bevestigt dit bedrag.

“Open Vld pleit ervoor deze middelen aan te wenden om de kerntaak van het OCMW te versterken, namelijk hulpverlening en activering van leefloners naar integratie en naar de arbeidsmarkt, want een job is nog altijd de beste sociale bescherming en houdt mensen uit de armoede. Dit levert twee keer winst op: de cliënt is niet langer afhankelijk van een uitkering en verwerft een inkomen dat hoger is dan het leefloon, en het OCMW kan meer investeren in de begeleiding van andere cliënten die vaak meer omkadering nodig hebben”, meent Hilde Dierickx. Het OCMW gaat hiermee akkoord.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven

Geef een antwoord