Zoek

Open Vld wil herbestemming Dendermondse kerken onderzoeken

Dendermonde – Op de gemeenteraad vorige week brak gemeenteraadslid Laurens Hofman van Open Vld een lans voor het gebruik van de kerken in Dendermonde voor andere activiteiten naast erediensten. Hij vroeg ook om na te gaan welke kerken eventueel een profane herbestemming zouden kunnen krijgen.

“Het Rooms Katholicisme is, door de secularisering en de opkomst van andere culturen en godsdiensten, tanende. In Vlaanderen gaan wekelijks circa 250.000 burgers naar de kerk, dat is ongeveer 5 op 100. Toch zijn er in Vlaanderen nog steeds ongeveer 1.800 kerken, waarvan 14 in Dendermonde. Het onderhoud, de exploitatie en de restauratie van deze gebouwen kost handenvol geld, gedragen door de gemeenschap”, stelt Laurens Hofman.

“Om deze kerken optimaler te benutten en eveneens ten dienst te stellen van de hele lokale gemeenschap vragen we aan de bevoegde schepen om een overleg op te starten met de kerkelijke actoren om te bepalen. Welke kerken kunnen opengesteld worden voor andere activiteiten naast erediensten en of alle kerken hun kerkelijke functie dienen te behouden.”

“Wat het openstellen van de kerken betreft zou de gemeenschap er mee gediend zijn indien ook niet-liturgische activiteiten kunnen georganiseerd worden in bepaalde kerken. Uiteraard met respect voor het sacrale en religieuze karakter van de kerk. De recente openstelling van de Sint-Egidius-kerk in Sint-Gillis voor de tentoonstelling van heemkring Marcel Bovyn en de persconferentie van de jaarlijkse bloemencorso verdient alvast appreciatie en verder gevolg. We vragen aan de bevoegde schepen een overeenkomst af te sluiten met de kerkelijke actoren waarin wordt bepaald welke activiteiten kunnen plaatsvinden per kerk. We denken hierbij aan allerlei vormen van socio-culturele activiteiten zoals concerten, tentoonstellingen, bijeenkomsten en dergelijke meer.”

Laurens Hofman : “Indien blijkt dat bepaalde kerken niet langer vereist zijn om de kerkelijke functie goed in te vullen kan geopteerd worden voor een herbestemming. Dit zou impliceren dat de desbetreffende kerken gedesacraliseerd worden en een profane functie krijgen. Een ontwijding is daarbij niet strikt noodzakelijk, een desaffectatie wel. Door deze procedure, gebaseerd op een kerkrechtelijke beslissing volgens de regels van het canoniek recht, heeft de parochiekerk niet langer een openbare functie. Hierdoor wordt de gemeenschap ontlast van het respectievelijke gebouw en kan er een nieuwe functie aan gegeven worden. Mogelijke functies gaan van een appartementsgebouw over een museum tot een restaurant.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie