Zoek

“GAS boetes zorgen niet voor de gevreesde heksenjacht”

karel uyttersprot

Lebbeke – Omdat er nogal wat te doen is geweest rond het uitreiken van GAS boetes wilde Karel Uyttersprot (N-VA) graag een stand van zaken voor de gemeente Lebbeke.

“Het leek mij eens interessant om na te gaan wat deze sancties betekenen in onze gemeente. Ik vroeg dan ook de cijfers op bij de bevoegde gemeentediensten”, aldus Uyttersprot.

“Het totaal aantal GAS-boetes bedroeg vorig jaar 56 dossiers, waarvan 50 dossiers op basis van een bestuurlijk verslag en 6 op basis van een proces-verbaal. De bestuurlijke sancties betreffen in de eerste plaats overtredingen voor het rijden door de markt op zaterdagmorgen.
Voornamelijk naar het einde van de markt toe wagen een aantal automobilisten zich door de markt, ook al is het doorrijverbod nog niet opgeheven.” Het gaat om 19 boetes.

Karel Uyttersprot: “Op de tweede plaats komt de inname van het openbaar domein met 16 inbreuken, en dit doorgaans naar aanleiding van werken aan een eigendom waarbij van de openbare weg gebruik wordt gemaakt voor bijvoorbeeld stellingen, containers, kranen enzovoort.” Andere inbreuken zijn parkeren op de markt (8), reclame op het openbaar domein (6) en sluikstorten (1).

“In totaal leverde dit de gemeentekas 2.045 euro op”, meldt Karel Uyttersprot. “De dossiers op basis van een proces-verbaal (6) omvatten onder meer sluikstorten (2), zwerfdieren, diefstal, verbranden van afvalstoffen en … éénmaal voor wildplassen. Elke inbreuk leverde 60 euro op, of 360 euro in totaal. De 56 GAS-dossiers leverden de gemeente 2.405 euro op. Van een heksenjacht waarvan sommigen vreesden bij de behandeling van de wet kunnen we hier moeilijk spreken.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie