Search

Station van Schoonaarde te koop

Schoonaarde – Het stationsgebouw van Schoonaarde staat te koop. “De NMBS heeft geen renovatieplannen voor het stationsgebouw van Schoonaarde. Momenteel wordt de waarde van het gebouw geschat en daarna wordt een verkoopsprocedure gestart. Er zouden al kandidaat-kopers gekend zijn”, aldus de bevoegde minister Galant.

Leen Dierick (CD&V): “Het is goed dat er ook voor het stationsgebouw initiatieven worden genomen. Op zich is het een zeer mooi gebouw, als het een andere invulling kan krijgen, dan kan dit zeker ook een meerwaarde zijn voor Schoonaarde.”

Heraanleg stationsplein

“Naast het stationsgebouw zelf zit er ook schot in het dossier van de heraanleg van het stationsplein van Schoonaarde. Een ontwerp is nu helemaal klaar en al besproken met de verschillende partners”, meldt Leen Dierick. “Op de informatievergadering van 11 maart zullen de plannen voorgesteld worden. Het definitieve dossier kan dan later aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Het Dendermondse stadsbestuur heeft de nodige centen alvast voorzien om de werken in 2015 te laten aanvangen.”

Over het station van Schoonaarde

Het stationsgebouw van Schoonaarde dateert uit de jaren 1879-1880 en ligt op een van de oudste lijnen van ons land. Het stationsgebouw bezit typologisch, naar aanleg en voorkomen de gebruikelijke karakteristieken van een landelijk stationsgebouw uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Ook stilistisch bezit het station de representatieve tijdseigen kenmerken van de landelijke stationsarchitectuur met toepassing van de gebruikelijke materialen en vormgeving.

Momenteel echter vertoont het gebouw heel wat symptomen van verkrotting. Het gebouw werd gesloten in 2004, en sindsdien staat het gebouw leeg, wat de staat van het gebouw uiteraard geen goed doet. Bovendien zouden het station en de stationsomgeving beschermd zijn als monument en als dorpsgezicht.


Update! Op woensdag 11 maart vindt een informatievergadering plaats over de stationsomgeving in Schoonaarde. De NMBS en het stadsbestuur hebben in samenspraak een ontwerp laten opmaken voor het herinrichten van de stationsomgeving Schoonaarde. De inwoners zullen geïnformeerd worden over deze voorstellen tijdens een informatiemoment. In aanwezigheid van een afgevaardigde van de NMBS, de ontwerper Lobelle en het stadsbestuur zal de mogelijkheid bestaan om na de voorstelling bijkomende vragen te stellen en opmerkingen te formuleren. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Afspraak op woensdag 11 maart om 20 uur in de stedelijke basisschool De Klinker, Klinkaertstraat 28 in Schoonaarde.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie