Meer inspraak dankzij hervormde cultuurraad

gemeenteraad

Dendermonde – De gemeenteraad keurde op 11 februari de nieuwe structuur voor de cultuurraad goed. De adviesraad bestaat daardoor nu uit drie geledingen en heet voortaan ook ‘Forum Cultuur’.

“Dit betekent een fikse duw in de rug van lokale verenigingen onder de vorm van verbeterde inspraak”, aldus de schepen Lien Verwaeren en cultuurbeleidscoördinator Dimitri Beeckman.

“De stedelijke cultuurraad heeft zijn structuur zo aangepast dat er nu bredere inspraakmogelijkheden zijn. Niet alleen vertegenwoordigers van de verenigingen maar ook burgers die omwille van hun professionele bezigheden of persoonlijke interesse goed op de hoogte zijn over bepaalde onderwerpen binnen het lokaal cultuurbeleid worden bij de advisering betrokken. De naamswijziging naar ‘Forum Cultuur’ duidt op deze bredere inspraakmogelijkheid. Bovendien sluit de nieuwe structuur beter aan bij de basisopdracht van de adviesraad, namelijk op vraag of op eigen initiatief onderbouwd advies verlenen aan het stadsbestuur inzake aspecten van het lokaal cultuurbeleid.”

De nieuwe structuur bestaat uit drie lagen: een kerngroep van maximum 20 leden, een netwerk van adviesverleners en een algemene vergadering. Het dagelijks bestuur ligt bij de kerngroep.

Lien Verwaeren: “Dit hele veranderingstraject kwam van onderuit en werd getrokken door een kleine groep vrijwilligers, die gedurende meer dan een jaar heel intensief hebben gewerkt aan een nieuwe structuur voor deze adviesraad. Ik wil hen dan ook hartelijk danken voor hun inzet en hoop ook de komende jaren even constructief te kunnen samenwerken.”

Deze nieuwe structuur en een verfijnde opdracht werd vastgelegd in een nieuw huishoudelijk reglement. Daaraan gekoppeld werd een nieuw subsidiereglement opgesteld. Dit nieuwe reglement is sterk vereenvoudigd en moet minder administratie opleveren voor onze vereniging. Dimitri Beeckman: “Momenteel is de stad nog op zoek naar nieuwe leden voor zowel de Kerngroep als voor het Netwerk van Adviesverleners. Voor meer informatie kunnen mensen mij altijd contacteren.”

Meer informatie: cubeco@dendermonde.be of 052-46 71 80.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Eén reactie

Geef een antwoord