Zoek

N-VA zoekt mee naar oplossing voor oversteek Denderbelle

marius meremans

marius meremans
De parlementsleden Goedele Uyttersprot en Marius Meremans: “Minister Weyts wil met de betrokken partners rond de tafel gaan zitten.”

Dendermonde/Lebbeke – De oversteek voor voetgangers en fietsers aan de sluis in Denderbelle zorgt voor de nodige beroering. De overheid plant namelijk de bouw van een nieuwe sluis waarbij de doorgang zou verdwijnen. Onder meer sp.a Dendermonde en sp.a Lebbeke verzetten zich hiertegen. Ook N-VA reageerde in september op het bericht.

“Reeds in 2010 , onder de vorige legislatuur, werd de nieuwbouw van de sluis en stuw te Denderbelle voorzien en gecommuniceerd. Dit kadert in de opwaardering van de Dender, met het oog op een verbetering van de bevaarbaarheid tot 1350 ton én een betere waterbeheersing om overstromingen tegen te gaan. Toen werd al gevraagd om de publieke doorgang te behouden. Na onderzoek werd dit negatief beoordeeld door Waterwegen en Zeekanaal, vanuit veiligheidsoogpunt”, aldus parlementsleden Goedele Uyttersprot (N-VA) en Marius Meremans (N-VA).

“Aangezien de nieuw te bouwen sluis niet meer bemand wordt en van op afstand wordt bediend, is men niet meer bereid een doorgang op de sluis toe te laten”, lichtten beiden toe.

Federaal volksvertegenwoordiger Goedele Uyttersprot: “Er moet gezocht worden naar een alternatief : een oversteek op korte afstand van de sluis die fiets – en wandelverkeer moet mogelijk maken. Meteen kan hier een overgang gecreëerd worden die veiliger, mooier en comfortabeler is, wat meteen aansluit op het recreatief toerisme in onze regio.”

“Op een vruchtbare kabinetsbespreking verklaarde minister Weyts dat hij bereid is mee te denken aan een oplossing en wil de betrokken partners rond de tafel zetten”, aldus Vlaams parlementslid Marius Meremans. “We verwijzen naar projecten zoals te Aalst en Lokeren, waar de gemeenten als partners mee een oplossing vonden, die tegelijk een meerwaarde bieden voor hun bevolking. Minister Weyts neemt hiervoor de nodige initiatieven. Er is dus zeker hoop, dit probleem kunnen we omvormen tot een opportuniteit!”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van