Zoek

N-VA ventileert verzuchtingen adviesraden inzake Belgica BiS

Dendermonde – De raad van bestuur van cultuurcentrum Belgica stelde op 17 maart zijn plan voor om zaal Steenpoort te verbouwen en nieuw leven in te blazen. Om de nieuwe aanpak daadkracht te geven, werd meteen ook Belgica BiS als nieuwe naam voor de zaal naar voor geschoven.

Omdat de zaal tot het patrimonium van het OCMW behoort, werden de plannen aan de OCMW-raad voorgelegd.

“Er is wrevel van verscheidene actoren op het terrein”, aldus Paul Van Marcke (N-VA). “Aangezien dit een dossier is dat behandeld wordt in de OCMW-raad, kunnen wij niet anders dan kanttekeningen maken omtrent het verloop van de procedure tot naamswijziging en het gebrek aan inspraak vanuit de adviesraden, Forum Cultuur en de jeugdraad,”.

“De adviesraden geven aan onvoldoende op de hoogte te zijn gebracht over de modaliteiten van inspraak. Er was grote onduidelijkheid over de te volgen procedure en een gebrekkige communicatie. Bovendien heeft een te nipte timing de adviesraden verhinderd om hun inzichten aan te geven”, laat Jurgen Jacobs (N-VA) weten.

“Forum Cultuur had meer inspraak verwacht omtrent de naam zelf. De adviesraden blijven hier, zoals zo vaak bij dit gemeentebestuur, in de kou staan. Nochtans werd recent nog op de gemeenteraad van 11 februari de nieuwe structuur voor de cultuurraad goedgekeurd en die zou tot meer inspraak moeten leiden”, meldt Veronique Van den Steen (N-VA).

“Transparantie en inspraak, dat had Schepen Verwaeren eveneens beloofd naar aanleiding van deze beslissing. Omdat dit dossier in de OCMW-raad behandeld wordt, heeft de N-VA fractie daar dan ook de verzuchtingen van deze adviesorganen geventileerd.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van

Geef een reactie