Fietsersbond brengt fietsideeën samen in fotoboek

fietsersbond

Dendermonde – De Fietsersbond is twee jaar actief in Dendermonde en stelde naar aanleiding daarvan een fotoboek samen voor beleidsmakers en ambtenaren.

“Met bijna 140 foto’s focussen we op goede en minder goede punten én op inspirerende oplossingen uit Dendermonde en naburige gemeenten. Met het boek willen we zowel ideeën bieden voor komende acties als onze appreciatie uitdrukken voor de reeds geleverde inspanningen. Het boek toont ook aan alle fietsende Dendermondenaars wat de prioriteiten van hun lokale Fietsersbondafdeling zijn”, aldus voorzitter Pieter Claeys. Het ideeënboek werd donderdagavond overhandigd aan burgemeester en schepencollege.

Goedkeuring verbeteringswerken

De verzuchtingen en voorstellen van de Fietsersbond vallen alvast niet in dovemansoren. Op de gemeenteraad van 22 april werd een bestek voor plaatselijke verbeteringswerken aan fietspaden goedgekeurd.

“Het stadsbestuur wenst volop in te zetten om het fietsen aan te moedigen. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen onder andere de aanleg van een fietspad lange afstand, investeren in nieuwe fietspaden op gewestwegen, een fietsbeleidsplan … maar ook onze huidige fietspaden moeten verfraaid worden”, aldus schepen Leen Dierick.

“Aan de gemeenteraad werd daarom een bestek ter goedkeuring voorgelegd om een aannemer aan te stellen die op afroep een aantal kleine, plaatselijke ingrepen kan doen aan het openbaar domein. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verhoogd doortrekken van fietspaden op kruispunten, het verlagen van boordstenen om overgangen zachter te maken, het voorzien van wegversmallingen, rugdekking enzovoort.”

“We worden immers vaak geconfronteerd met kleine tekortkomingen van ons wegennet en fietspaden waardoor de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers wordt aangetast. Een kleine infrastructurele ingreep kan vaak het comfort en de veiligheid maximaal ten goede komen. In plaats van voor elk klein probleem een andere aannemer aan te stellen, werken we voortaan met 1 aannemer die op afroep beschikbaar moet zijn. Zo hopen we op een snelle en budgettaire efficiënte manier te kunnen handelen en kleine ongemakken op onze stedelijke fietspaden te kunnen aanpakken. Waar er exact zal gewerkt worden, moet nog bepaald worden. De prioriteiten zullen bepaald worden op basis van de opmerkingen die we krijgen vanuit de bevolking, de analyses van onze toezichters. In het verleden hebben we ook reeds een lijst van opmerkingen gekregen van Beweging.net en van de Fietsersbond. Ook deze documenten zullen doorgenomen worden en er zal gekeken worden welke punten we kunnen aanpakken. We zijn dan ook tevreden dat de Fietsersbond een actualisatie heeft gedaan van de knelpunten.”

“Samen met de hulp van de Fietsersbond en de vele andere betrokken partners, hopen we zo uit te kunnen groeien tot een stad die naast haar bekendheid voor het Ros Beiaard, ook bekend zal staan om haar inspanningen voor het Stalen Ros.”

Een PDF-versie van dit ideeënboek kan gedownload worden vanop www.fietsersbond.be/dendermonde/fotoboek.

(Foto: Fietsersbond Dendermonde)

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond

Geef een antwoord