Carnaval- en corsogroepen verhuizen wellicht naar Hoogveld

0

Dendermonde – De zoektocht naar een betere huisvesting voor de carnaval- en bloemencorsogroepen gaat een andere richting uit. Het plan om de gebouwen aan de Kerselarenbrugwegel in Sint-Gillis te renoveren, blijkt gezien het beschikbare budget niet haalbaar. Het stadsbestuur onderzoekt daarom een nieuwe optie waarbij het op het industrieterrein Hoogveld een loods zou huren.

“Het stadsbestuur heeft het engagement aangegaan om een betere huisvesting te zoeken voor de carnaval- en corsogroepen. Hiervoor werden in de meerjarenplanning grote budgetten voorzien, 81.341,12 euro voor studiekosten en 322.649,95 euro voor investeringen”, meldt schepen Leen Dierick.

“Het schepencollege onderzocht de piste om de leegstaande gebouwen – waar vroeger de technische dienst zat – aan de Kerselarenbrugwegel te renoveren. Hiervoor werd een studieopdracht gegeven aan het studiebureau Artex. Deze studie is nu afgerond en werd voorgelegd aan het college. Uit de studie blijkt dat een renovatie van beide loodsen budgettair niet haalbaar is. Het college heeft dan ook beslist om nog een andere piste verder te onderzoeken.”

Leen Dierick: “Er werd contact gelegd met de directie van DDS om na te gaan of een verhuis naar site hoogveld een mogelijkheid is. Er vonden meerdere informele gesprekken plaats. Er werden tevens enkele plaatsbezoeken gehouden. Het college heeft gisteren principieel goedgekeurd om deze piste verder te onderzoeken en gaf de opdracht aan de directie van DDS om op het industrieterrein Hoogveld op zoek te gaan naar een locatie waar een werkhal voor ondermeer de carnaval- en corsogroepen kan georganiseerd worden.”

“DDS en het stadsbestuur hebben in het verleden nog al samenwerkt op deze manier”, aldus Leen Dierick. “De locatie van het Technische Centrum II is zo tot stand gekozen, tot ieders tevredenheid. DDS koopt een loods, doet indien nodig investeringen, het stadsbestuur huurt de loods. Het voordeel van deze nieuwe piste is dat er meteen kan gezocht worden naar een totaaloplossing. Met het voorziene budget voor de renovatie van de Kerselarenbrugwegel kan er vermoedelijk 8 tot 10 jaar een afgewerkte loods gehuurd worden. Als er een nieuwe locatie op het Hoogveld kan gevonden worden, dan komen ook de sites kerselarenbrugwegel en het Hemelken leeg. Van zodra deze nieuwe piste verder uitgewerkt is, zal er overleg zijn met de verenigingen die momenteel gehuisvest zijn in de Kerselarenbrugwegel en site Hemelken en met de comités en een bezoek ter plaatse georganiseerd worden.”