Zoek

Oudegem wil voor zijn parochiekerk vechten

parochiekerk oudegem

parochiekerk oudegem

Het nieuwe kerkenbeleidsplan dat onlangs werd voorgesteld, stelt dat van de veertien kerken in Dendermonde er nog zes zullen overblijven. In deze zes kerken zal elk weekend een eucharistieviering plaatsvinden.

De O.L.V.Hemelvaartkerk van Oudegem hoort daar niet bij en dat valt in de deelgemeente niet in goed aarde. Het zou “niet logisch” zijn, zegt men in Oudegem.

“Blijft de historische kerk van Oudegem de parochiekerk? Ze verdient alvast beter in het nieuwe Dendermonds kerkenbeleidsplan”, vindt Willy Maes, koorleider-organist in Oudegem.

Cultuurhistorisch belang

“Bij een vergelijkende studie van de diverse brochures over de Dendermondse kerken op basis van werk van Dr. A.Stroobants komt de cultuurhistorische waarde van de Oudegemse parochiekerk duidelijk naar voren. Haar geschiedenis gaat terug tot in de twaalfde eeuw”, aldus Willy Maes. “De Onze Lieve Vrouw Hemelvaartparochie wil haar blijven koesteren als parochiekerk, zeker nu het aanpalend kerkplein behouden blijft.”

“Men dient terecht te overwegen om van de kerk van Sint-Gillis-binnen een gelegenheidskerk te maken in de plaats van de Oudegemse Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Want er is ook nog de abdijkerk in de directe nabijheid. De kerk van Sint-Gillis-binnen is trouwens nu al zeer geliefd als concertlocatie. Oudegem verdient cultuurhistorisch en vooral geografisch meer dan een loutere gelegenheidskerk te zijn.”

“Zoals korte tijd geleden ‘gevochten’ werd voor het behoud van het eigen dorpsplein zo zal ook nu met ‘gedrevenheid’’ de eigen parochiekerk verdedigd worden”, aldus koorleider-organist Willy Maes.

“Kerk Oudegem blijft open”

“De kerk van Oudegem blijft wel degelijk open”, laat Wouter Rogiers in naam van de parochieploeg van Oudegem aan de Editie-redactie weten.

“In het kerkenplan krijgt de kerk de titel gelegenheidskerk met nevenbestemming, dit omdat we realistisch moeten zijn. De wekelijkse eucharistievieringen trekken overal steeds minder volk, maar ook de vrijwilligers die zich inzetten om het parochiale leven levendig houden, nemen jaar na jaar af en worden steeds maar ouder. Als 32-jarige verschil ik twee decennia met de volgende generatie mensen die mee aan de kar trekken – ik ben de jongste.”

“Wij zijn de dragers van morgen en de dragers van morgen zullen de krachten moeten bundelen om ervoor te zorgen dat er terug warme parochies ontstaan. Het moedigt niemand aan om keer op keer naar een amper gevulde kerk te gaan. Samen willen we met meerdere parochies er voor zorgen dat er terug op een aantrekkelijke manier eucharistie wordt gevierd, in 1 warme, goed gevulde kerk. Maar daarnaast hebben we ook nog oog voor de plaatselijke geloofsbeleving.”

“In de kerk van Oudegem zal je ook de komende twintig jaar en wellicht nog veel langer terecht kunnen voor gebed, dat aspect willen we behouden, maar daarnaast willen we er ook voor zorgen dat dit grote gebouw ook op andere manieren kan worden ingezet en gebruikt, waardoor de ruimte misschien wel nog nuttiger gebruikt wordt, dan tijdens de wekelijkse eucharistieviering, waar nog geen vierde van de capaciteit wordt benut.”

“Maandag hadden we nog een vergadering met de parochieploegen van Oudegem, Mespelare, Schoonaarde en Appels en werden de eerste fundamenten voor een verdere samenwerking tussen deze parochies gelegd werd, waar dus op termijn Appels als enige kerkplek zal overblijven waar wekelijks een eucharistieviering zal plaatsvinden. Momenteel wordt samen met mensen van de Kerkfabriek trouwens aan een kerkenfiche gewerkt, waarin suggesties voor de nevenbestemmingen worden gedaan om zo de dialoog met het verenigingsleven aan te gaan.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van