Search

Wat denk jij van het circulatieplan voor Sint-Gillis? (poll)

circulatieplan sint-gillis

Het stadsbestuur stelde eind maart een circulatieplan voor dat de verkeersleefbaarheid in het centrum van de deelgemeente Sint-Gillis moet verbeteren.

De reden waarom het verkeer uit de hand dreigt te lopen, is volgens het stadsbestuur onder meer “het ontbreken van de doortrekking van de N41”, want daardoor “heeft Sint-Gillis naast het bestemmingsverkeer ook heel wat doorgaand verkeer te verwerken.”

“Dit verkeer maakt niet enkel gebruik van de Sint-Gillislaan en Heirbaan, maar door de slechte doorstroming op die weg, vaak ook van andere straten in Sint-Gillis.”

Het resultaat is “dat woonstraten in Sint-Gillis meer verkeer te verwerken krijgen dan waarvoor ze geschikt zijn en dat bijvoorbeeld ook fietsers zich niet goed in het verkeer durven begeven, of bepaalde straten beginnen vermijden.”

Streven naar minder ongevallen met fietsers

De stad hoopt met het circulatieplan dat ook het aantal letselongevallen met fietsers terug te dringen.

Stadsbestuur: “De letselongevallen in Dendermonde dalen jaar na jaar, maar de ongevallen met fietsers dalen niet evenredig mee, waardoor er in deze oefening een belangrijke focus gelegd werd op het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en het stimuleren van de fiets voor korte verplaatsingen.”

Reeks maatregelen om verkeersknoop te ontwarren

Het stadsbestuur heeft eind maart een reeks maatregelen voorgelegd aan de inwoners van Sint-Gillis. Feedback op de voorstellen is mogelijk tot en met 30 april.

A. Er komt een lus van eenrichtingsstraten, waarbij het autoverkeer in tegenwijzerzin rijdt. Het gaat om de Pastoor Claeysstraat, stukje Buisstraat, Spoorwegstraat, Elsbosstraat, Hullekenstraat en Bareelstraat.

B. Men wil eenrichtingsverkeer in de Koning Albertstraat, tussen de Veldstraat en de Sint-Gillislaan, in de rijrichting van de Sint-Gillislaan invoeren.

C. Ook in de Van Langenhovestraat tussen de Emanuel Hielstraat en de Frans Van Schoorstraat, in de rijrichting van de Sint-Gillislaan, zou eenrichtingsverkeer wordeningevoerd. “Op die manier wordt doorgaand verkeer tussen de N41 en de Denderbellestraat ontmoedigd.”

D. De stad voorziet een ‘knip’ voor autoverkeer in de Werkplaatsstraat, gekoppeld aan de invoering van een schoolstraat en een mogelijke veiligere herinrichting van de schoolomgeving in de Werkplaatsstraat.

E. De Otterstraat wordt een eenrichtingsstraat.

F. Men stelt eenrichtingsverkeer voor in de Hemelstraat tussen de Sint-Gillislaan en het ‘pleintje’.

G. Het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Binnestraat, vanaf het kruispunt met Plattenakker richting Van Langenhovestraat, moet sluipverkeer voorkomen doorheen de wijk richting Breestraat en Resedalaan.

H. Wat de Weggevoerdenstraat en J. Van Bogaertstraat betreft heeft men twee mogelijkheden:

Het invoeren eenrichtingsverkeer in de Weggevoerdenstraat en J. Van Bogaertstraat, inwaarts komende van de Sint-Gillislaan, gekoppeld aan een knip ter hoogte van het kruispunt Weggevoerdenstraat x Van Langenhovestraat.

Of het invoeren van een knip voor het autoverkeer op het kruispunt Weggevoerdenstraat x Sint-Gillislaan en J. Van Bogaertstraat x Sint-Gillislaan en aan de Weggevoerdenstraat x Van Langenhovestraat.

“Door de bovenstaande maatregelen kan een radiale fietslus gerealiseerd worden op het terrein, waar enkel bestemmingsverkeer met de auto nog door zal rijden. Dit moet voor fietsers een veilig en autoluw alternatief bieden van de wijken naar de diverse scholen in Sint-Gillis in plaats van de Sint-Gillislaan.”

J. De Burgemeester Potiaulaan wordt een fietsstraat. Fietsers zullen de hele rijweg mogen gebruiken in hun rijrichting en auto’s mogen fietsers niet inhalen. De snelheid is er beperkt tot maximum 30 km/u.

Dit wordt ook gekoppeld aan de invoering van een ruimere zone 30 in de meeste straten waar we circulatiemaatregelen voorstellen.

Proefopstelling vanaf 1 juli

“Het voorliggend voorstel is nog niet definitief. Iedereen kan bedenkingen en raadgevingen nog doorgeven tot 30 april aan de stedelijke dienst mobiliteit en verkeer, Franz Courtensstraat 11 of via circulatieplan@dendermonde.be.

“De opmerkingen die een meerwaarde kunnen betekenen voor het plan, zullen overwogen worden en mogelijk meegenomen worden in de proefopstelling die start op 1 juli 2017.”

In december wil het stadsbestuur een definitieve beslissing nemen.

[polldaddy poll=9713956]

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van