Nieuwe brandweerkazerne opnieuw stapje dichterbij

brandweer zone oost

Vandaag – dinsdag 13 juni – wordt “de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de studie en bouw van de brandweerkazerne in Dendermonde getekend”. De ondertekening gebeurt door Filip Anthuenis, voorzitter Hulpverleningszone Oost, en Jos Dauwe, zonecommandant Hulpverleningszone Oost, en namens de stad Dendermonde burgemeester Piet Buyse en stadssecretaris Elke De Man.

“Deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor de Hulpverleningszone Oost. In het bouwproject wordt de vernieuwing van de lokale kazerne gecombineerd met een nieuwbouw voor zonale functies. De verhouding lokaal/zonaal in de bouwoppervlakte bedraagt 65/35 %, wat ook weerspiegeld wordt in de financiële verdeelsleutel.”

“Volgens de samenwerkingsovereenkomst wordt de stad Dendermonde aangeduid als opdrachtgevend bestuur. De opdracht omvat diverse zaken in de studie- en uitvoeringsfase, alsook afspraken met betrekking tot verzekeringen, aansprakelijkheid, financiën.”

De plannen om de kazerne te vernieuwen bestaan al langer. De laatste berichten hierover dateren van januari 2016. Het Laatste Nieuws meldde toen dat de bouwwerken in twee fasen zouden verlopen en zullen samen verlopen met de realisatie van een “extra publieke parking voor bezoekers van het stadscentrum”. Wat dit laatste betreft zette de gemeenteraad eerder al het licht op groen voor een parkeergebouw.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Circus Pipo in Dendermonde

Circus Pipo slaat binnenkort zijn tenten op in Grembergen. De voorstellingen vinden plaats van 11 tem 15 mei 2022 op het Raymond