Nieuw onderzoek moet doortrekking N41 mogelijk maken

0

N41 Sint-Niklaas Aalst

Op de gemeenteraad van 17 januari werd onder meer ook gesproken over de doortrekking van de N41. Onder meer CD&V en N-VA blijven voorstander. Sp.a en Groen vragen om alternatieve oplossingen te bestuderen.

“De verkeersdruk in en rond Dendermonde is in de loop van de jaren steeds gegroeid en in een aantal dorpskernen wordt die druk dan ook werkelijk al te hoog. Daarom is de verdere realisatie van de N41 voor onze fractie van primordiaal belang”, meldt Walter Deygers (N-VA).


“Vorige woensdag (17 januari, nvdr) heeft raadslid Marius Meremans het college van Dendermonde en de verschillende fractieleiders bevraagd in verband met hun visie op de N41. Het was bijzonder opmerkelijk om te zien en te horen hoe Sp.a-schepen Tas en Sp.a-fractieleider Van Malderen een totaal ander standpunt innamen.”

Externe intendant

Bart Van Malderen (sp.a) en Matthias Coppens (Groen) pleitten op de gemeenteraad voor het aanstellen van een externe intendant.

“De mobiliteitsproblemen in Dendermonde moeten dringend aangepakt worden. Niet alleen zit de N41 in een juridisch moeras, ook andere waardevolle mobiliteitsoplossingen worden daardoor niet gerealiseerd”, aldus Bart Van Malderen (sp.a) en Matthias Coppens (Groen).

“Wij staan voor een andere aanpak. We stellen voor om te werken met een externe intendant die zeker ook alle alternatieven onderzoekt om tot een haalbare en gedragen oplossing voor de mobiliteit in Dendermonde te komen.”

”N-VA blijft engagement getrouw”

“De nieuwe studie van minister Ben Weyts (N-VA) moet antwoorden bieden op de kritiek van de Raad van State op het vorige plan voor de doortrekking van de N 41”, aldus N-VA Dendermonde.

“In 2014 legde een Ruimtelijk Uitvoeringsplan eindelijk een definitief tracé vast voor de doortrekking van de N41, zodat de aanleg kon starten. Maar de Raad van State vernietigde het arrest na ingediende bezwaren. Minister Ben Weyts trok daarom 700.000 euro uit voor een bijkomende studie over de N41”, aldus Mermans. “Deze studie moet zorgen voor antwoorden op de bemerkingen van de Raad van State. Deze studie zou rond april afgelopen zijn en nadien kan de provincie hiermee aan de slag om een aangepast RUP op te stellen. Dit moet de doorbraak vormen om de doortrekking eindelijk te realiseren.”

“Drama voor Oudegem en Sint-Gillis”

“Op Groen na, heeft de Dendermondse politiek jarenlang unaniem de doortrekking van de N41 verdedigd”, aldus Marius Meremans. “Uit de meest recente uitspraken van Sp.a-fractieleider Bart Van Malderen en zijn weigering om de doortrekking te herbevestigen, is duidelijk af te leiden dat het kartel Sp.a-Groen de doortrekking van de N41 wil lossen onder druk van de kleinere kartelpartner, die vroeger al stelde dat de N41 volledig overbodig is. Daarmee zetten ze zich op één lijn met de tegenstanders die de N41 willen blokkeren. De doortrekking van de N41 niet realiseren zou ronduit een drama zijn én voor de inwoners van Oudegem en Sint-Gillis, én voor onze bedrijven en ondernemers.”

(Foto: archieffoto)