Search

“We zoeken altijd naar haalbare, menselijke oplossingen”

Michel Vandriessche is sinds juli 2013 voorzitter van Groen

Michel Vandriessche is sinds juli 2013 voorzitter van Groen

Onze reeks gesprekken met de voorzitters van de lokale politieke partijen die deel uitmaken van de gemeenteraad zit er bijna op. Deze maand komt Michel Van Driessche van Groen Dendermonde als voorlaatste voorzitter aan het woord.

Groen – toen nog Agalev – nam in 1988 in Dendermonde voor de eerste keer deel aan de lokale verkiezingen. Het was wachten tot 2000 op een zitje in de gemeenteraad. Na een rampzalige verkiezingsuitslag in 2006 verdween Groen opnieuw uit de gemeenteraad. In 2012 maakte de partij met één zetel haar comeback.

Positief alternatief

“We waren in 2006 enorm teleurgesteld in het resultaat van de verkiezing. Het gevolg was dat het engagement afbrokkelde”, aldus Michel Van Driessche, die sinds juli 2013 voorzitter is. “Dat veranderde bij de vorige verkiezing toen Matthias Coppens werd verkozen.”

Groen Dendermonde werkte een structuur uit om zijn enige gemeenteraadslid zo goed mogelijk te ondersteunen. “Het kernteam van Groen Dendermonde was de voorbije jaren bij wijze van spreken de fractie van Matthias Coppens, maar dan buiten de gemeenteraad”, vertelt Michel Van Driessche. “We bespreken elke maand samen de agendapunten van de gemeenteraad en streven ernaar om elke vergadering minstens één onderwerp op de agenda te plaatsen.”

“We voeren oppositie op een constructieve manier. Als het goed is, dan steunen we de meerderheid. In het andere geval zullen we altijd een alternatieve aanpak voorstellen. Als iets niet duidelijk is, zullen we ook altijd om meer uitleg vragen”, aldus Michel. “‘Positief alternatief ’ was onze vorige verkiezingsslogan en die blijven we uitdragen.”

Het team van Groen Dendermonde komt een keer per maand samen. Iedereen kiest zelf de grootte van zijn engagement ten opzichte van de partij. “Het is van belang dat het aangenaam blijft voor iedereen. Het mag geen verplichting worden, want dat blijft niet duren”, weet Michel.

“We gaan ook voor een pragmatische aanpak, maar telkens met het milieu en duurzaamheid als centraal uitgangspunt. De maatregelen of acties die we voorstellen moeten praktisch realiseerbaar zijn. We moeten luidop en soms wat extreem durven denken en dromen, maar we willen dat de ideeën haalbaar zijn.”

Kartel is win-winsituatie

De partij neemt nu voor de zesde keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dendermonde.

“Groen Dendermonde is een hechte en ambitieuze groep. We hebben ook lang nagedacht over het kartel met sp.a. We wilden dat het een win-winsituatie zou worden”, vertelt Michel. “Op menselijk vlak was er meteen een klik. Het is opvallend hoe we elkaar aanvullen en samen sterk staan als het gaat over het milieu, veilig verkeer en sociale thema’s. We organiseren trouwens open vergaderingen om onze gezamenlijke standpunten te bepalen. De basis daarbij is dat we altijd op zoek gaan naar haalbare, menselijke oplossingen.”

De conclusie is dat het goed gaat met Groen Dendermonde. De afdeling heeft een werkbare structuur en ziet zijn ledenaantal stijgen. “Het voelt met het oog op de komende verkiezingen allemaal goed aan”, vertelt Miichel Van Driessche. “We hebben gekozen voor een participatief project waarbij iedereen die wil bijdragen aan een betere samenleving welkom is. Samen maken we er een mooi project van. En natuurlijk zijn we bereid om dat ook in de praktijk uit te voeren als we die kans zouden krijgen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van