Zoeken

Na zes jaar kunnen werken in Sint-Alexiusbegijnhof starten

Het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde krijgt onder meer nieuwe wegen.

De gemeenteraad keurde op 23 mei het definitief wegendossier voor het Sint-Alexiusbegijnhof goed. Na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning kan de procedure opgestart worden om een aannemer aan te stellen om de wegen- en rioleringswerken uit te voeren.

“Het restauratiedossier voor de wegen inclusief voortuinen en riolen van het Sint-Alexiusbegijnhof werd reeds in 2012 opgemaakt. De stad sloot nadien een erfpachtovereenkomst af met de vzw Begijnhof voor de restauratie van deze infrastructuur in opdracht van het stadsbestuur. Hierdoor heeft het stadsbestuur in juli 2017 een hogere restauratiepremie, namelijk 80 procent in plaats van 40 procent, bekomen van het Vlaamse gewest”, aldus schepen Leen Dierick.

“Omdat de regelgeving sinds 2012 is aantal keer gewijzigd, heeft de ontwerper het dossier verschillende keren moeten aanpassen aan de huidige voorschriften. De aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning is lopende, waarbij een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 18 februari tot en met 20 maart 2018.”

“De gemeenteraad keurde vorige maand niet alleen het wegendossier goed, maar stemde tevens in met het ondergronds aanleggen van de laagspanningskabel, de verlichtingskabel en de telecommunicatieleidingen inclusief aanpassingswerken. In de erfpachtovereenkomst tussen het stadsbestuur en de vzw Begijnhof wordt namelijk vermeld dat de stad zich verbindt om alle nutsvoorzieningen en de openbare verlichting te vernieuwen. De uitgaven worden geraamd op 130.062,33 euro.”

Foto: VB

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van