Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

Gemeenteraad keurt restauratie Kruitmagazijn goed

Editie brengt nieuws uit Dendermonde

Het kruitmagazijn aan de Leopold II-laan wordt gerestaureerd. Het dossier – dat in 2011 al werd gegund aan architectenbureau Bressers – kreeg van de gemeenteraad groen licht nadat de subsidies werd goedgekeurd. De werkzaamheden starten begin volgend jaar.

“De restauratie van het kruitmagazijn past binnen de herwaardering van het militair patrimonium. De Mechelse Poort is een van de twee resterende poorten van de Wellingtonbarrière in Dendermonde”, aldus schepen Leen Dierick.

“Momenteel bevindt het kruitmagazijn zich door erosie en vandalisme in zeer slechte staat. De stad heeft begin september de struiken, de klimop en de kleine bomen verwijderd. Gezien de slechte staat van het kruitmagazijn werd er beslist om hekken te plaatsen rond het volledige magazijn.”

“Oorspronkelijk uitzicht”

Leen Dierick: “Het kruitmagazijn zal teruggebracht worden naar zijn oorspronkelijk uitzicht. De schuin aflopende zijvlakken en het metselwerk boven de rechterdeur worden gedeeltelijk gereconstrueerd. Tijdens de reconstructie wordt het bestaande baksteenformaat, metselverband … gerespecteerd. Dekstenen in blauwe hardsteen worden uitgenomen en teruggeplaatst.”

“De houten deuren van het kruitmagazijn ter hoogte van de Brusselse Poort dienen als basis voor de nieuwe deuren. Het interieur wordt gereinigd en hersteld. Een nieuwe binnenbevloering wordt geplaatst in klinkaertsteen. Het grondmassief wordt uiteindelijke bedekt met anti-worteldoek zodanig dat de groei van eventuele nieuwe bomen wordt vermeden.”

Kostprijs

De stad raamt de werken op 83.300 euro exclusief btw. Onroerend Erfgoed kende een premie van 69.512,56 euro toe.

“Het restauratiedossier voor het kruitmagazijn werd opgestart en gegund aan het architectenbureau Bressers in 2011. Dat diende in 2013 het restauratiedossier en de premieaanvraag in bij Onroerend Erfgoed. In de eerste helft van 2018 werd deze premie toegekend. Het aangepaste bestek voor de restauratie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september. De aannemers voor de restauratie zullen aangeschreven worden in oktober zodat de werken begin 2019 van start kunnen gaan.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van