Voornaam wijzigen kost 50 euro

0

Het wijzigen van een voornaam is sinds 1 augustus de bevoegdheid van de lokale besturen. Zij kunnen hiervoor een vergoeding – retributie – vragen. De gemeenteraad besliste dat het wijzigen van een voornaam in Dendermonde voortaan 50 euro kost. Transgenders betalen 5 euro en vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken worden gratis verder geholpen.

“Om een voornaam te laten wijzigen, moet men een afspraak maken bij de burgerlijke stand in het Administratief Centrum . Vanaf de aanvraagdatum heeft de dienst drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien de beslissing positief is, wordt ze overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De aanvrager krijgt een uitnodiging om uw nieuwe identiteitskaart met uw nieuwe voornamen aan te vragen. Bij een weigering, leggen we u uit waarom”, aldus de stad.


“Een naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. De betrokken persoon moet zelf alle officiële instanties zoals werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond … op de hoogte brengen van de voornaamsverandering.”