Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

Marius Meremans: “Dendermonde staat stil door een gebrek aan investeringen”

Marius Meremans (N-VA) is gemeenteraadslid en lijsttrekker voor N-VA Dendermonde.

Hoe ervaart u tot hiertoe de verkiezingscampagne in het algemeen? Is er (al) sprake van verkiezingskoorts?
Marius Meremans: “De campagne verloopt goed. Onze lijst is strijdvaardiger dan ooit. We hebben veel mensen in onze rangen die er echt voor gaan. Naar mijn aanvoelen is meer animo dan in 2012. De respons bij de bevolking is ook vrij positief, dat blijft een indruk weliswaar. Tijdens mijn contacten met de mensen op straat heb ik nog geen negatieve ervaringen gehad. Je voelt wel, in alle bescheidenheid, dat alle politieke blikken op ons gericht zijn. De N-VA is wel de uitdager. Dit resulteert wel in meer druk dan anders. Als er openlijk partijen/mensen zijn die oproepen om niet voor ons te stemmen dan ben je een factor waar rekening mee gehouden wordt.”

Hoe verloopt uw eigen campagne?
Marius Meremans: “De eigen campagne loopt goed. Ondanks de goede voorbereidingen blijft de laatste maand toch erg hectisch. Als lijsttrekker ben je ook eindverantwoordelijke en moet je alles opvolgen. Via sociale media kan je heel wat mensen bereiken. Je krijgt heel wat positieve berichten, maar als N-VA’er krijg je soms ook heel wat over je heen, ook al gaat het om een beperkte groep. Sommigen hebben gepoogd om mijn reputatie als politicus en leerkracht te beschadigen, door me in een extremistische hoek te plaatsen, maar dat had weinig respons. Iedereen in Dendermonde weet wat waar wij als N-VA voor staan. Nu draai ik wel al een aantal jaren mee maar voor politici die nieuw zijn is dat niet altijd evident om mee om te gaan. Ik maak er ook geen drama van maar ik onthoud dat wel.”

Wat is uw persoonlijke drijfveer om aan deze gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen?
Marius Meremans: “Je ziet je dat Dendermonde de boot aan het missen is tegenover andere steden en gemeenten. Ik ben er van overtuigd dat een aantal zaken dringend dienen gewijzigd worden. Dendermonde staat stil door een gebrek aan investeringen. De stad heeft zoveel mogelijkheden maar men grijpt de kansen niet. We moeten opnieuw dé regionale hoofdstad worden. Ik zie te weinig durf en daadkracht bij het huidige stadsbestuur. Dat maakt mij des te strijdvaardiger.”

Voor welke uitdagingen staat Dendermonde de komende jaren?
Marius Meremans: “Eerst en vooral moeten we de stad aantrekkelijker maken. Dat vraagt meer investeringen. Momenteel investeert onze stad minder dan vergelijkbare steden en het Vlaamse gemiddelde. Ook investeringen vanuit de privésector moeten omhoog. Ik hoor nu verschillende privé investeerders zeggen dat ze er zelfs niet aan willen beginnen in Dendermonde wegens te weinig medewerking.”

“Uiteraard zijn er de grote dossiers zoals de N41 en de gevangenis waar wij het belangrijk vinden om boven te partijgrenzen samen te werken. Vanuit de oppositie zijn wij al meermaals, samen met de burgemeester en schepenen, naar de N-VA ministers getrokken om grote dossiers vlot te trekken. Het is essentieel dat het volgende bestuur aan hetzelfde zeel trekt voor grote dossiers.”

“Op dit ogenblijk is Aalst de motor van de Denderstreek. Dendermonde loopt achter. Daar moeten we verandering in brengen. Zo is Dendermonde wel veilig, maar er zijn een aantal flikkerlichten die knipperen, zoals meer vechtpartijen, meer vandalisme aan woningen en auto’s. Dit vergt meer aandacht en actie, zeker in de stationsbuurt.”

“Dendermonde ligt er daarnaast gewoonweg vuil bij. We missen een gecoördineerde aanpak. Ook qua voet- en fietspaden is een inhaalbeweging nodig, zeker in de deelgemeenten. Tot slot missen we een echt middenstandbeleid. We zien ook wel dat de vergrijzing en de kinderarmoede grote aandachtspunten blijven.”

Op welke manier wilt u deze uitdagingen aanpakken?
Marius Meremans: “Welke coalitie het ook wordt, we zullen de haalbare kaart moeten trekken en een aantal keuzes moeten maken, willen we vooruitgang boeken. Geen ronkende presentaties of knappe filmpjes, maar een correct realistisch budget en timing. Plannen dienen afgewerkt te worden in plaats van enkel voorgesteld. Verschillende beloftes van het huidige stadsbestuur, zoals de realisatie van een jeugdcentrum, museum of de opwaardering van de Oude vest blijven bij mooie plannen op papier. De ronkende plannen van dit stadsbestuur zijn budgettair ook vaak compleet onrealistisch.”

“We hebben nood aan een echt middenstandsbeleid met een centrummanager. Eén echt contactpunt tussen het bestuur en de middenstand die zorgt voor overleg en ideeën.”

“Daarnaast is er duidelijk nood aan een inhaalbeweging voor onze voet- en fietspaden die er vaak slecht bijliggen. Het is natuurlijk meer mediageniek om een pleintje te openen dan te voorzien in goed onderhoud en de nodige herstellingen van voet- en fietspaden.”

“Inspraak van de bevolking, zeker in de deelgemeenten is hierbij echt essentieel. Sommige deelgemeenten zijn afgelopen beleidsperiode echt verwaarloosd.”

Als u tijdens de komende bestuursperiode slechts één zaak zou kunnen realiseren. Welke zou dat zijn? Wat is uw topprioriteit?
Marius Meremans: “Het maken van een veilig en proper Dendermonde. Eigenlijk moeten we ons stad opnieuw aantrekkelijker maken en alles hangt daarbij aan elkaar vast. Willen we een veilig en proper Dendermonde realiseren moeten we durven investeren in infrastructuur. De investeringsgraad van onze stad moet dus hoger, ook investeringen vanuit de privé.”

Hoe gaat u zondag 14 oktober doorbrengen nadat u hebt gestemd?
Marius Meremans: “Tijdens het stemmen zal ik, als getuige, aanwezig zijn in het stembureau in Appels. Daarna ga ik mij kort afzonderen om de binnenkomende resultaten te bekijken. Ik heb in mijn politieke carrière reeds alles meegemaakt, van overwinningen tot nederlagen. Maar ik hoop echt dat we ‘s avonds op onze partijmeeting in het Vaderland een echt feestje kunnen bouwen.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van