Zoek

Bloemencorso in het teken van muziek

Bloemencorso SInt-Gillis

Sint-Gillis – Het Bloemencorso in Sint-Gillis draait volgend jaar – op zondag 1 september – rond het thema “Liefde voor muziek”. Het thema werd bekendgemaakt op een druk bijgewoonde samenkomst in de parochiezaal van Lutterzele. Met dit breed thema hoopt het corsocomité opnieuw meer kinderen jeugdwagens aan te trekken. Het zal ook meer tijd en middelen vrijmaken om de jeugdige wagenbouwers te ondersteunen en te helpen waar nodig.

Het corso krijgt dit jaar naast een subsidie van minister Sven Gatz ook financiële steun van het Oost-Vlaams provinciebestuur. De deputatie maakte bekend dat het 75.000 euro vrijmaakt voor 11 toeristische evenementen in de provincie waaronder het Bloemencorso. “Toeristische evenementen hebben niet alleen een impact op de economische ontwikkeling van de regio, maar zijn ook sociaal-maatschappelijk van groot belang”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Toerisme. Het Bloemencorso ontvangt van de provincie 10.000 euro. “Het unieke van het corso, waarvan er nog slechts drie in België bestaan, ligt in de visuele expressieve manier om bloemenpracht in de kijker te stellen.

Het corso wordt in 2019 live uitgezonden via Youtube en de aankondigingstotem wordt vervangen door een ledwall”, aldus het provinciebestuur. “We zijn als Bloemencorsocomité verheugd dat onze aanvraag positief werd beantwoord. Het Bloemencorso zit duidelijk in de lift. Onze themavoorstelling op 16 november was een groot succes. Er is zelfs interesse van verschillende nieuwe groepen”, aldus voorzitter Dieter Mannaert. “Deze subsidie stelt ons in staat onze corso verder uit te bouwen. Elke euro steun hiervoor is broodnodig en dus welgekomen. Met de inbreng van de provincie zullen we er bovendien in slagen een campagne te ontplooien die onze corso nog meer regionale bekendheid zal opleveren.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van