Jouw advertentie op deze website? Neem contact op.

Search

Hoe zou jij de gedempte Dender tijdelijk invullen?

Eerst het spijtige nieuws. De openlegging van de ‘gedempte Dender’ is niet voor morgen. Volgens de stad die zich informeerde bij De Vlaamse Waterweg zullen de werken “wellicht nog enkele jaren op zich zal laten wachten”. Dan het goede nieuws. De stad doet een oproep om mee te denken over de “tijdelijke nieuwe invulling” van een deel van de gedempte Dender.

“De zone tussen de Bogaerdbrug en de Noordlaan staat al jaren op de lijst van De Vlaamse Waterweg nv voor openlegging en dit in het kader van ‘De Dender loopt’. Aangezien de realisatie nog niet voorzien is voor de komende jaren, wil de stad Dendermonde met participatie van haar inwoners gaan voor een gedeeltelijke nieuwe én kwalitatieve invulling van deze minder fraai ogende site”, aldus schepen Leen Dierick (CD&V) en schepen Marius Meremans (N-VA).

Alternatieve parkeerplaatsen

“Een cruciale voorwaarde die het stadsbestuur had opgelegd voor het opnieuw openleggen van de Gedempte Dender, is dat de huidige parkeerplaatsen ergens anders gecompenseerd worden. Het zoeken naar een alternatief was een to do voor de stad Dendermonde. Het Dendermondse stadsbestuur heeft hiervoor een oplossing gevonden door 170 parkeerplaatsen te voorzien in het project Mechelse Poort, op de kop van Oude Vest en vlak bij het kernwinkelhart. De voorwaarde om een alternatieve parking te voorzien is gerealiseerd, de openlegging van de Dender zou dus kunnen gerealiseerd worden”, aldus Dierick en Meremans.

“Aangezien de compensatie van de parkeerplaatsen is gerealiseerd en aangezien we weten dat de openlegging nog enkele jaren zal duren, heeft het stadsbestuur beslist om een tijdelijke nieuwe invulling te geven aan een deel van de Gedempte Dender. Er zal nog steeds een deel voorbehouden blijven om te parkeren voor een tachtigtal parkeerplaatsen.”

Participatietraject

Om een deel van de gedempte Dender in te vullen, zet de stad een participatietraject op poten dat zal lopen in het voorjaar van 2019.

“Er zal een uitgebreide oproep komen om voorstellen in te dienen voor een tijdelijke invulling. Voor een selectie van deze voorstellen voorziet de stad bijkomende begeleiding om ze uit te werken tot realistische en haalbare projecten. De nieuw in te vullen zone blijft beperkt tot het stuk langs de Noordlaan. De zone waar recent asfaltwerken werden uitgevoerd, blijft behouden als parkeerzone en als zone voor de bloemenmarkt en evenementen”, klinkt het.

“Het participatietraject moet afgerond zijn tegen zomer 2019. Afhankelijk van de gekozen invulling, wordt een budget vrijgemaakt voor realisatie. De parking op de Gedempte Dender zal pas gesloten worden zodra de parking op kop van Oude Vest geopend is,” besluiten Leen Dierick en Marius Meremans.

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Wereldwinkel Dendermonde steunt 11.11.11

Begin november is traditioneel de campagne-periode van 11.11.11. Dit jaar wil Oxfam-Wereldwinkel Dendermonde de actie op een speciale manier ondersteunen. 10% van