Vlaams Belang krijgt geen steun voor buurtinformatienetwerk

Gunther Buggenhout is gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Lebbeke.

Gunther Buggenhout (Vlaams Belang) hield in de Lebbeekse gemeenteraad een pleidooi voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN). Hij wilde graag dat onder meer ook N-VA zich achter het voorstel zouden scharen, maar ving bot.

“Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale politie en burgers van een bepaalde wijk waar zich inbraken voordoen. Men meldt alle verdachte personen, handelingen, voertuigen,… aan de verantwoordelijken binnen onze politiezone. (..) Op de sociale media was en is er een groot draagvlak om een BIN op te richten, maar het ontbreekt aan een wettelijk kader om van start te gaan”, aldus Buggenhout.

“Daarom plaatste onze fractie dit punt op de dagorde van de gemeenteraad en vroeg de stemming over de principebeslissing. De praktische uitvoering van het reglement kwam volledig toe aan het schepencollege. We waren in de veronderstelling dat dit voorstel zeker zou gesteund worden door de N-VA aangezien zij reeds zelf tot tweemaal toe deze oprichting ter stemming hadden voorgelegd in de vorige legislatuur. Groot was dan ook onze verbazing dat uitgerekend N-VA zich in alle bochten wrong om ons punt niet te laten stemmen en het op de lange baan te schuiven.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Vicaris valt 2 keer in de prijzen

De Dendermondse brouwerij Dilewyns werd vorige maand tijdens de Belgian Beer Awards bekroond met liefst 2 prijzen. “We behaalden de gouden medaille

Volkskunstgroep Reynout viert 75 jaar

Precies 75 jaar geleden beslisten enkele enthousiaste jongeren ook in Dendermonde een volkskunstgroep op te richten. Enkele maanden later werd Reynout boven