Gratis toegang tot parcours Ros Beiaard 2020

Ros Beiaard

Het Ros Beiaardcomité neemt een belangrijke beslissing. Het zal namelijk geen toegang vragen tot het parcours van de Ros Beiaardommegang op 24 mei volgend jaar.

“Het comité heeft alle voor- en nadelen van het vragen van inkomgelden grondig afgewogen. Het is op basis daarvan tot het besluit gekomen geen toegangsgelden te vragen voor het innemen van staanplaatsen langs het parcours”, aldus Patrick Segers, secretaris van het Ros Beiaardcomité.

Het comité oordeelt dat de inkomsten niet opwegen tegen de uitgaven die nodig zijn om toegangscontrole op te zetten.

“Bovendien komt het Ros Beiaardcomité met deze maatregel ook tegemoet aan de sociaal zwakkeren in de samenleving. Voor wie zelfs beperkte toegangsgelden soms een te grote financiële drempel vormen om te participeren aan cultuur en evenementen. Het comité wil van 24 mei 2020 een feest maken voor iedereen”, aldus Patrick Segers.

“Omwille van diezelfde bekommernis zijn ook de prijzen voor de tribunekaarten, maar zeer miniem gestegen ten opzichte van de laatste Ros Beiaardommegang in 2010.”

Select 2022Select 2022

Meer nieuws

Halloweentocht laat de feniks herrijzen

Zaterdag 28 oktober zijn Halloween-liefhebbers van alle leeftijden opnieuw welkom op de jaarlijkse Halloweentocht van Handbalclub Elita. “Dit jaar belooft het evenement